Сливнишки (301)

Разположен е в най-западната част на областта. Карста е развит в отделни ивици и петна в планините Еловишка, Завалска, Ездимирска, Стражата, Вискяр, където преобладават повърхностните карстови форми-карни полета, въртопи, ждрела. Най-дълга тук е пещерата „Елевица“ край едноименното село, а най-дълбока е „Пропада“ („Парамунската“) с дълбочина -61м при с.Парамун.