Здравчи камък

 • Други имена
  Орлово гнездо
 • Дължина
  17 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  5 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Здравчи камък. (Орлово гнездо). с. Мракетинци. рег № 4674. Районен №: 301028. №20. Дължина (17м), денивелация (+4. 50м).

  Местонахождение и достъп: Двата входа на пещерата Здравчи камък-(Орлово гнездо) се разкриват в добре изразен скален венец. Той отстои на около 100 метра над нивото на река Ябланица в местността Пропастта. Пещерата е разположена в С част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Мракетинци. Големият отвор на пещерата се вижда от шосето за гр. Трън. Тръгва се от автобусната спирка на с. Мракетинци по черен път водещ в посока масива на Стража планина. Пресича се реката. Пътят преминава под електропровод, след което завива в източно посока. От дясно в гората се виждат високи скални венци. На това място трябва да се търси пътечка (просека), която се отделя в дясно. Тя навлиза в гората, като постепенно набира денивелация и отвежда в основата на скалните венци. Тръгва се успоредно на шосето Брезник-Трън в източна посока, към отклонението за с. Парамун. Върви се в основата на скалния венец. Излиза се в местност където дърветата оредяват, а в дясно на височина 10 м се вижда големият вход на пещерата. Изкачването до него става по стръмна пътека, която достига до няколко метров праг. Изкачва се с помощта на кабел с възли, завързан на дърво и после се траверсира в ляво. Описание: В пещерата се влиза през по-големия и вход, който има северно изложение и размери 6. 40х5. 50 м. Той има неправилна (триъгълна) форма. Попада се в единствената голяма, изцяло осветена зала. Нейният леко наклонен под е осеян с големи скални блокове, нападали от тавана. В източната част на залата се намира по-малкия вход 4х3. 50 м. В южна посока се развива ниска галерия, която след около 5 м непреодолим възходящ тесняк. Всъщност, тази проходна пещера представлява една зала с неправилна форма и площ около 70 квадратни метра. Пещерата има незначителни размери нейната дължина е 17 метра положителна денивелация от 4. 50 м. В пещерата липсват вторични калцитни образувания в следствие на антропогенната “дейност”. Тя е нагледен пример как “умират” пещерите, защо тавана и постепенно се разрушава. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. Без да представлява особен спелеоинтерес, Здравчи камък-(Орлово гнездо), както я наричат местните жители, е интересен туристически обект. От големият и вход се разкрива хубав изглед към Завалска планина и Драговски камък.

  История на проучването: Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. В ГКПБ в БФС липсва картна документация на подобен обект. Тя е посетена на 10. 08. 2000г. от Ж. Петров, К. Стоичков и К. Дикански по време на пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 10. 08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков, К. Дикански.

  Описание на достъпа

  Здравчи камък. (Орлово гнездо). с. Мракетинци. рег № 4674. Районен №: 301028. №20. Дължина (17м), денивелация (+4. 50м).

  Местонахождение и достъп: Двата входа на пещерата Здравчи камък-(Орлово гнездо) се разкриват в добре изразен скален венец. Той отстои на около 100 метра над нивото на река Ябланица в местността Пропастта. Пещерата е разположена в С част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Мракетинци. Големият отвор на пещерата се вижда от шосето за гр. Трън. Тръгва се от автобусната спирка на с. Мракетинци по черен път водещ в посока масива на Стража планина. Пресича се реката. Пътят преминава под електропровод, след което завива в източно посока. От дясно в гората се виждат високи скални венци. На това място трябва да се търси пътечка (просека), която се отделя в дясно. Тя навлиза в гората, като постепенно набира денивелация и отвежда в основата на скалните венци. Тръгва се успоредно на шосето Брезник-Трън в източна посока, към отклонението за с. Парамун. Върви се в основата на скалния венец. Излиза се в местност където дърветата оредяват, а в дясно на височина 10 м се вижда големият вход на пещерата. Изкачването до него става по стръмна пътека, която достига до няколко метров праг. Изкачва се с помощта на кабел с възли, завързан на дърво и после се траверсира в ляво. Описание: В пещерата се влиза през по-големия и вход, който има северно изложение и размери 6. 40х5. 50 м. Той има неправилна (триъгълна) форма. Попада се в единствената голяма, изцяло осветена зала. Нейният леко наклонен под е осеян с големи скални блокове, нападали от тавана. В източната част на залата се намира по-малкия вход 4х3. 50 м. В южна посока се развива ниска галерия, която след около 5 м непреодолим възходящ тесняк. Всъщност, тази проходна пещера представлява една зала с неправилна форма и площ около 70 квадратни метра. Пещерата има незначителни размери нейната дължина е 17 метра положителна денивелация от 4. 50 м. В пещерата липсват вторични калцитни образувания в следствие на антропогенната “дейност”. Тя е нагледен пример как “умират” пещерите, защо тавана и постепенно се разрушава. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. Без да представлява особен спелеоинтерес, Здравчи камък-(Орлово гнездо), както я наричат местните жители, е интересен туристически обект. От големият и вход се разкрива хубав изглед към Завалска планина и Драговски камък.

  История на проучването: Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. В ГКПБ в БФС липсва картна документация на подобен обект. Тя е посетена на 10. 08. 2000г. от Ж. Петров, К. Стоичков и К. Дикански по време на пещерната експедиция на ПК “Хеликтит”-София, “Стража 2000”. Тя е изследвана и картирана на 10. 08 същата година от Ж. Петров и К. Стоичков, К. Дикански.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Представлява зала с площ около 70 кв.м.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата