Колкина дупка

 • Други имена
 • Дължина
  23297 m.
 • Дълбочина
  561 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1295 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1963
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  История на изследванията

  Първото и проучване е през 1963 г. от СПК „Академик“ София под ръководството на Хр. Делчев с участието на П. Берон и П. Трантеев. В последствие входът на пропастта е бил взривен защото местното население е изхвърляло умрелите си животни в него.
  До 1981 г. е била недостъпна. През същата година в рамките на експедиция на Градската секция по пещерно дело при ГС на БТС -София, входа на пропастта е разчистен. Картирана от екип софийски пещерняци под ръкодството на Никола Ланджев „Еделвайс“ София. Установява се дълбочина -86 м при дължина на галерията 46м. След това са правени безуспешни опити за продължение чрез разкопаване.
  През 2009 г „Под ръба“ Церово продължават известната част с нови 50 м отвес. Достигайки дънното, Цветан Костурков установя наличието на въздушно течение от разширена в последствие странична пукнатина. През нея К. Георгиев, Ц. Костурков и К. Еленков проникват в широк отвес с елипсовидно сечение с приблизителна дълбочина 50м. Прекартирана на 31/10-01/11/2009г от И. Петров, П. Ганева, Т. Кръстева, М. Янев, К. Георгиев, Бл. Цветкова, К. Любенов, М. Христова – сборна група.
  В последните години ПК „Под ръба“ Церово работи усилено с помощта на много приятели от другите клубове и до 10/2019 г. са изследвани 13115 м галерии с 542 м денивелация.

  До 21.03.2024 г са картирани 23297 метра и денивелация 561 метра. Има много странични разклонения, кооито още не са картирани.

  Актуални данни можете да прочетете на сайта на ПК Под ръбъ

  https://pod-rb.eu/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bf%d0%ba%d0%b0/

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ. Входен отвес -40 м.

  Техническо описание

  Първи отвес, 40м – Подвеждане с въжето от скала пред входа. Основно и дублиращо закрепване на анкери високо на отсрещната стена. На 4м надолу У-закрепване на спитове в началото на стеснението. На 10м надолу анкер на “дясната стена” (гледано от подвеждането в началото към входа). На 10м спит на дясната стена на нивото на заклещен камък преди разширяването на отвеса, от там следва камбана.

  Втори отвес, 7м – Започва със стеснение веднага в единия край на залата под първия отвес. Дублиращо закрепване с въжето или дълга примка на голям камък. Основно на спит под камъка. Може да се екипира с едно въже с първи отвес.

  Трети отвес, 20м – Започва на няколко метра от края на втори отвес. Основно и дублиращо на спитове на лявата стена, гледайки към отвеса. Следва стръмен наклон. На 5м анкер на същата стена. На 6-7м спит на същата стена, следва 8м до дъното. Може да се екипира с едно въже с втори отвес.

  Четвърти отвес, 40м – Достига се след промушване през стеснение на дъното на залата. Началото му е в тясна галерия. Подвеждане на анкер в дясно. У-закрепване на два анкера в началото на отвеса. На 7-8м се достига площадка. Под нея в дясно основно и дублиращо на спитове. От там следва 30м камбана до дъното.

  * Всички анкери са 8мм

  Необходим инвентар:
  1ви отвес – 55м въже, 6 планки, 6 карабинера
  2ри отвес – 9м въже, 1 планка, 2 карабинера, 1 примка
  3ти отвес – 25м въже, 4 планки, 4 карабинера
  4ти отвес – 53м въже, 5 планки, 5 карабинера

  Общо инвентар: въже 55 + 9 + 25 + 53м, 16 планки, 17 карабинера, 1 примка

  Първи и втори отвес могат да се екипират с общо 65м въже.

  Първи, втори и трети с общо 95м въже.

  Автор: Владимир, 2011

  Колкина дупка - вертикален разрезКолкина дупка - хоризонтален план
 • Картировач(и)
  Хр.Делчев, П.Трантеев 1963, Н.Ланджев 1981, Ив.Петров, П.Ганева, Т.Кръстева 1991, Под Ръба 2021 СПК "Академик" София, ГС на БТС София, ПК "Хеликтит" София, ПК "Под Ръба"
 • Дата
  1963
 • 2D карта

  3D карта