Понорски (204)

Обхваща изцяло Понор планина и Южните склонове на Берковска планина. В района са проучени над 140 пещери и пропасти. В Понор планина се намират пещерите: „Колкина дупка“ с дължина 15484м и дълбочина 604м, „Водната пещера“ при с.Церово с дължина 3,264м, която е каптирана за питейно водоснабдяване и „Маяница“ с дължина 1,419м; „Душника“ при с.Искрец с дължина 876м; една от най-трудните пропасти в България – „Каците“ при с.Зимевица с дължина 2,560м и дълбочина -220м; „Колкина дупка“ с дълбочина -75м. Южно от Понора, в пределите на Малка Софийска планина край с.Дреново се намира интересната пещера „Голямата темнота“ с дължина 2,000м и дълбочина -106м. Значително по-големи са пещерите и пропастите, намиращи се в южния склон на Берковската планина между реките Гинска и Злидолска. Сред скалния комплекс „Заскоко“ край с.Гинци се намира „Кривата пещ“ с дължина 1,462м, а над нея на платото „Голямата“ с дължина 4,000м и „Малката“ с дълбочина –125м „Балабанови пещери“, „Радуловата яма“ с дълбочина -88м. Югоизточно от тях, в землището на с.Губеш са добре известните пропастни пещери „Тизоин“ с дължина 3,599м и дълбочина -320м и „Сагуарото“ в Билин дол с дължина 2,217м и дълбочина -135м.