Бивака

 • Други имена
  Пещера № 9 и 10
 • Дължина
  34 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  500 m.
 • Ерозионен базис
  60 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  БФС 2986 ОД пещера БИВАКА. г. Лакатник. м. Заножка мъртвина. Понорски пещерен район (№ 204); рег. № 2986; код: 204160

  Местонахождение и достъп:

  Пещерата Бивака се намира на около 2 км западно от гара Лакатник. Нейният вход се разкрива в средната и най-северна част на най-високо разположения скален венец, на десния географски бряг на р. Пробойница, в северната периферия на Понор планина, Западна стара планина. Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Понорския пещерен район №204. Изходен пункт е гара Лакатник. Преминава се въжения мост зад гарата и се тръгва по шосето в посока гр. Своге. Следва отклонение вдясно по пътя за с. Губислав. Непосредствено преди да се мине по моста на река Пробойница, се хваща пътеката, водеща до основата на венеца и Козарската пещера. Подминава се в ляво стълб на електропровод и следва стръмен участък. Веднага след това се достига до дясно разклонение (пряка пътека за мах. Раково). Поема се по него. Тази пътека набира денивелация с плавни серпантини и се изкачва в северозападна посока. Постепенно в ляво се появяват скали. Пътеката отвежда до стръмно дере. От това място се изкачва без път по посока на скалите. Изкачването е 10-15 метра и се достига до основата на не висока скала. Траверсира се покрай скалата по тясна пътека (може да се постави въже за осигуровка), като траверсът е не повече от 5 метра. Веднага след това се излиза на входа на пещерата. Входът е с ширина 2, 5 м и височина 4 м, намира се на около 10 м над основата на скалния венец, в най-северозападния му край.

  лист 1 / 1 Съставил: Константин Стоичков 03. 06. 2007 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Захари Дечев ПК "Черни връх" София
 • Дата