Данните в този сайт са от електронната база данни на главната картотека, поддържана от Kомисията по картиране и документация на пещерите към БФСп.

Приканваме клубовете да изпращат информация и карти към завеждащите картотеката на имейл kartoteka@speleo-bg.org, за да направим заедно една пълна и вярна картина на проучените в страната пещери.

Най-дълбоки пещери

Най-дълги пещери