Зелени вир

 • Други имена
 • Дължина
  25 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  679 m.
 • Ерозионен базис
  32 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от неголяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Описание на пещера „Зелени вир“ с. Банкя Община Трън Област Пернишка Местност Зелени вир Сливнишки район, Средногорско-Тракийска област № 301 Рег.№ 1593 Код: 301003 Дължина 25м Деневилация +6м Изследвана и картотекирана на 08. 09. 1976г от Е. Христов и П. Георгиев членове на п. к.“Витоша“(*Арго*)гр. София. Намира се 200м от гр. Трън на разклона към с. Банкя, на левия бряг на р. Ябланица, на около 40 мин. път пеша по екопътеката. Височина над МЕБ +32 м. Пещерата е влажна, едноетажна, неразклонена, с дендрити с белезникав, сив цвят. Входа на пещерата се разкрива в основата на скален венец, намиращ се в самото начало на живопис- ния каньон образуван от р. Ябланица, който е разположен в най-за- падната част на Завалска планина. За достигане до пещерата може да се ползват два различни маршута от които да се навлезе в кан- ьона. Първия изходен пункт е с. Банкя. От центъра на селото се тръгва в източна посока. Поема се по пътека, която подсича склона разположен на десния географски бряг над реката. След последната къща от селото пътеката отвежда в гора. Върви се около 20 мин. като се подминават десни разклонения. Пътеката постъпенно слиза отново на нивото на реката. Излиза се на ливади. Реката се пресича по мост и се тръгва по левия и географски бряг. Достига се до началото на каньона. От това място тръгва и еко пътеката минаваща през каньона. Следва стръмно изкачване и серпентина. Минава се по дървени стъпала и ново изкачване. Веднага след изкачването пеще- рата трябва да се търси в дясно в основата на скалата. Често вхо- да не се забелязва защото основата на венеца е обрасла с храсти. Другият маршут е след като се хване еко пътеката от началото и под местността „Секирица“ се преминава по мостчетата на каньона и след последното мастче се хваща отклонението, което отвежда до дървените стълми и пещерата. Входа е с почти триъгълна форма и размери 2х3м. Попада се в предверие пода на което е покрит със суха глина и шума. Веднага след него в посока юг-югоизток се отделя тясна(0, 50-1, 20м)и висока до 4м диаклазна галерия. Пода е покрит с влажна глина и дребни камъни. Стените са влажни и в на- чалото покрити с водорасли. По свода и стените се виждат дребни образувания и дендрити. От свода капе на места вода. На седмия метър има тясна дупка в пода дълбока над два метра, тя е тясна и трудно проходима. Има и няколко зацепени камъни в диаклазата, ко- ито пречат за нормалното минаване през галерията и на места трябва да се пролазва. След 15-тия метър има стеснение след което галерията става възходяща. Пещерата свършва с късо разклонение в източна посока и две непреодолими стеснения в южна посока. Усеща се въздушно течение. Пещерата е разположена на около 30м от голям карстов извор извиращ на метър над нивото на р. Ябланица. При раз- чистване на крайните части или в дупката в началото има вероят- ност да се попадне в доста по-голяма по размери пещера. Тя е хла- дна и влажна. Не са правени биоспелеологични и климатични изслед- вания, но вероятно е убежище на единични екземпляри прилепи съдено по гуаното намерено в пещерата.(К. Стоичков п. к. Хеликтит).

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата