Еловица

 • Други имена
 • Дължина
  223 m.
 • Дълбочина
  14 m.
 • Положителна денивелация
  21 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  30 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  № 1223 Е Л О В И Ц А

  с. Еловица Пернишка област

  Местонахождение

  Пещерата се намира югозападно от с. Еловица, Трънско, на склона на речна долина в букова гора, на около 30 м над нивото на потока. До селото се достига по асфалтирано шосе, което се отклонява от пътя гр. Трън – с. Трекляно вляво при с. Стойчевци. От центъра на селото се продължава в съ- щата посока срещу течението на реката по черен път до достигането на ляв приток непосредствено преди последната къща на селото. Дотук може да се достигне с лека кола. От водослива се тръгва по широка пътека срещу течение- то на притока (приблизителна посока ЗЮЗ). След около 800 м (15 мин.) се достига завой и разлив на рекичката. Продължава се вляво срещу течението на реката, като по дерето се навлиза в букова гора. Веднага вдясно се забелязва ограден с тел каптаж, от който селото се водоснабдява. От каптажа се продължава още около 100 м по дерето срещу течението на потока, като се подминава странично дере от дясната страна. Веднага след него се завива надясно нагоре по склона и след 30-40 м се достига до пещерата. Входът полукръгъл, с ширина 1 м и височина 0, 8 м. Има останки от желязна врата и винкели. Входът не е маркиран. Пещерата е известна отдавна на жителите на селото и те могат да се използват за водачи.

  Съставил: Иво Тачев “П. К. „Искър“ “Град: София “Експедиция: „МОЕРПА“  13. 06. 1999 г.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата