Заходна дупка

 • Други имена
 • Дължина
  13 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Заходна дупка. с. Филиповци. м. Велиновска клисура. Сливнишки пещерен район 301. рег № 545. № 301008. №24. дължина (12. 40 м), денивелация (+ 6. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1. 2 км югозападно от с. Филиповци в местността Велинова клисура. Пещерата е разположена в западната част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 20 км пещерата трябва да се търси в десния (географски) склон на клисурата. Поради гъстата растителност входа е труден за намиране. Описание: Входа на пещерата има северозападно изложение. Неговите размири са 1. 80 х 1. 40 метра и има правоъгълна форма. След входа започва възходяща галерия. Нейната дължина е 6 метра, а ширината и височината и съответно 0. 70 на 2 м. В последствие галерията рязко преминава в наклонена зала с дължина 5. 50 м, ширина 3. 50 м и максимална височина 5 м. Подът е настлан с глина. Пещерата е суха и лишена от образувания. Общата и дължина е 12. 40 м при денивелация от +6. 00 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. История на проучването: Пещера е проучена и картирана през 1984г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев членове на “Хеликтит”-София.

  Описание на достъпа

  Заходна дупка. с. Филиповци. м. Велиновска клисура. Сливнишки пещерен район 301. рег № 545. № 301008. №24. дължина (12. 40 м), денивелация (+ 6. 00 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1. 2 км югозападно от с. Филиповци в местността Велинова клисура. Пещерата е разположена в западната част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 20 км пещерата трябва да се търси в десния (географски) склон на клисурата. Поради гъстата растителност входа е труден за намиране. Описание: Входа на пещерата има северозападно изложение. Неговите размири са 1. 80 х 1. 40 метра и има правоъгълна форма. След входа започва възходяща галерия. Нейната дължина е 6 метра, а ширината и височината и съответно 0. 70 на 2 м. В последствие галерията рязко преминава в наклонена зала с дължина 5. 50 м, ширина 3. 50 м и максимална височина 5 м. Подът е настлан с глина. Пещерата е суха и лишена от образувания. Общата и дължина е 12. 40 м при денивелация от +6. 00 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. История на проучването: Пещера е проучена и картирана през 1984г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев членове на “Хеликтит”-София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Техническо описание

  Константин Стоичков 15. 05. 2006 Източник: К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София. Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1. 2 км югозападно от с. Филиповци в местността Велинова клисура. Пещерата е разположена в западната част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 20 км пещерата трябва да се търси в десния (географски) склон на клисурата. Поради гъстата растителност входа е труден за намиране.
  Описание: Входа на пещерата има северозападно изложение. Неговите размири са 1. 80х1. 40 м и има правоъгълна форма. След входа започва възходяща галерия. Нейната дължина е 6 метра, а ширината и височината и съответно 0. 70 на 2 м. В последствие галерията рязко преминава в наклонена зала с дължина 5. 50 м, ширина 3. 50 м и максимална височина 5 м. Подът е настлан с глина. Пещерата е суха и лишена от образувания. Общата и дължина е 12. 40 м при денивелация от +6. 00 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания.
  История на проучването: Пещера е проучена и картирана през 1984 г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев членове на “Хеликтит”-София.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата