Ямката

 • Други имена
  Пещера № 1
 • Дължина
  21 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Константин Стоичков 28. 05. 2006 Година: 1 Източник: Описанието ми е предоставено от Здравко Илиев завеждащ ГКПБ и е допълнено и обработено от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София. Ямката. с. Забел. м. Язенски рид-Ямката. Сливнишки пещерен район 301 рег № 544. Районен №: 301013. Дължина (21. 00м), денивелация (+2. 00м).
  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се разкрива в склона до пътя за вр. Руй. Пещерата е разположена в ЮЗ част на планината Руй. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Забел. Пещерата е разположена в землището на селото. Тя отстои на около 15 минути ход по пътят за вр. Руй. Пътят пресича Яазенски рид и местността Ямка. Входа се разкрива до самият път. Той е застрашен от засипване поради малките си размери и свличащите се от склона камъни.
  Описание: Входа на пещерата се разкрива в склона до пътят. Неговите размири са 0. 70х0. 40 м той има неправилна форма и е с югозападно изложение. Пещерата е не разклонена и на някои места тясна. След входа галерията се развива в северна посока, като след около 5-6 метра има понижение на свода. Веднага след него, галерията прави лек завой на ляво и завършва с малко възходящо разширение. В дъното и се забелязват слаби окарстявания на стените. Нейните размери са 21 м дължина при денивелация от +2 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания.
  История на проучването: Пещерата Ямката е изследвана и картирана през 1989 г. от К. Георгиев и С. Маринова, членове на ПК “Хеликтит”-София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна,неразклонена

  Техническо описание

  Константин Стоичков 28. 05. 2006 Година: 1 Източник: Описанието ми е предоставено от Здравко Илиев завеждащ ГКПБ и е допълнено и обработено от К. Стоичков ПК „Хеликтит“ София. Ямката. с. Забел. м. Язенски рид-Ямката. Сливнишки пещерен район 301 рег № 544. Районен №: 301013. Дължина (21. 00м), денивелация (+2. 00м).
  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се разкрива в склона до пътя за вр. Руй. Пещерата е разположена в ЮЗ част на планината Руй. Според районирането на карста (по В. Попов) попада във Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Забел. Пещерата е разположена в землището на селото. Тя отстои на около 15 минути ход по пътят за вр. Руй. Пътят пресича Яазенски рид и местността Ямка. Входа се разкрива до самият път. Той е застрашен от засипване поради малките си размери и свличащите се от склона камъни.
  Описание: Входа на пещерата се разкрива в склона до пътят. Неговите размири са 0. 70х0. 40 м той има неправилна форма и е с югозападно изложение. Пещерата е не разклонена и на някои места тясна. След входа галерията се развива в северна посока, като след около 5-6 метра има понижение на свода. Веднага след него, галерията прави лек завой на ляво и завършва с малко възходящо разширение. В дъното и се забелязват слаби окарстявания на стените. Нейните размери са 21 м дължина при денивелация от +2 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания.
  История на проучването: Пещерата Ямката е изследвана и картирана през 1989 г. от К. Георгиев и С. Маринова, членове на ПК “Хеликтит”-София.

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата