Велинова клисура

 • Други имена
  Пещера № 2
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Велинова клисура – 2. с. Филиповци. м. Велиновска клисура. Сливнишки пещерен район 301. рег № 546. № 301018. №23. дължина (15. 40 м), денивелация (- 0. 70 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1. 3 км югозападно от с. Филиповци в местността Велинова клисура. Пещерата е разположена в З част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 30 км пещерата трябва да се търси в десния (географски) склон на клисурата. Описание: Входа на пещерата има западно изложение. Неговите размири са 0. 70 х 0. 50 метра и има неправилна пещерообразна форма. След входа започва галерия, която първоначално е леко наклонена а после става хоризонтална. Нейната дължина е 11 метра. В края на галерията се попада на две разположени диаметрално противоположно едно на друго малки разклонения. Средната ширина и височина на пещерната галерия е 1. 50 и 1. 00 метра. Общата дължина на пещерата е 15. 40 м при денивелация от 0. 70 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. История на проучването: Пещера е проучена и картирана през 1984г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев членове на “Хеликтит”-София.

  Описание на достъпа

  Велинова клисура – 2. с. Филиповци. м. Велиновска клисура. Сливнишки пещерен район 301. рег № 546. № 301018. №23. дължина (15. 40 м), денивелация (- 0. 70 м).

  Местонахождение и достъп: Входа на пещерата се намира на около 1. 3 км югозападно от с. Филиповци в местността Велинова клисура. Пещерата е разположена в З част на Стража планина, Според районирането на карста (по В. Попов) попада в Сливнишки пещерен район № 301. Изходен пункт е с. Филиповци. От селото се тръгва по асфалтирания път за с. Велиново. След преминаване на посоченото разстояние 1. 30 км пещерата трябва да се търси в десния (географски) склон на клисурата. Описание: Входа на пещерата има западно изложение. Неговите размири са 0. 70 х 0. 50 метра и има неправилна пещерообразна форма. След входа започва галерия, която първоначално е леко наклонена а после става хоризонтална. Нейната дължина е 11 метра. В края на галерията се попада на две разположени диаметрално противоположно едно на друго малки разклонения. Средната ширина и височина на пещерната галерия е 1. 50 и 1. 00 метра. Общата дължина на пещерата е 15. 40 м при денивелация от 0. 70 м. В нея не са извършвани климатични и биоспелеологични изследвания. История на проучването: Пещера е проучена и картирана през 1984 г. От К. Георгиев, С. Маринова и Т. Тошев членове на “Хеликтит”-София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата