Влахински (401)

Обхваща източните и североизточните склонове на Влахина и Осоговска планини и е свързан с разпространението на триаските варовици там. Повечето от пещерите в района – около 15 на брой, са разположени около селата Станке Лисичково и Г.Лешко, Благоевградско и Страдалово, Цървище и Фролош, Кюстендилско. Най-дълга в района е пещерата „Бойчова скала“ при с.Старо Лисичково с дължина 165м.