Бабина ниша

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Бабина ниша

  № 5787 Районен № 401022

  с. Вуково. м. Пещерите. Влахински пещерен район 401.

  Дължина (11 м), денивелация (- 0. 70 м).

  GPS-координати по – WGS 84: N 42о 11′ 47. 00″ E 22о 58′ 26. 50″

  Местонахождение и достъп:

  Намира се в местността пещерите, североизточно от горния край на село Вуково. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Влахински пещерен район № 401. С кола може да се достигне до горния край на селото, като колите може да се оставят пред магазина. Поема се по горната улица, която извежда в самия край на селото. От там по черен пъс се върви покрай обработваеми площи, като от каптажа на селото се слиза в дълбоко дере. От каптажа се виждат скалните венци и отворите в тях. Пресича се рекичката и от там се върви без пътека по границата на боровата гора, като след изкачване се стига до основата на венците. Подминават се няколко ниши и венеца прави завой. Преминава се през силнообрасло с храсти място, като се следи основата на венеца, до достигането на отвора на пещеричката.

  Описание:

  Входът на пещерата е голям, с размери: височина 2. 30 м и ширина в основата 4 м, той е с характерна пещерообразна форма и има югозападно изложение. Пещерата е хоризонтална, с обща дължина 11 м. Подът е застлан с пръст и камъни. На втория метър в дясно има късо разклонение което преминава в непреодолимо стеснение. В крайната част на пещерата, също има няколко тесни цепки. Забелязва се също така и иманярски изкоп дълбок 0. 70 м. Пещерата е суха и осветена от влизащата през входа светлина. По свода има следи от опушвене от огън. Съществува легенда за баба от селото която е живяла в пещерата, от там идва и името и Бабина ниша.

  История на проучването:

  Пещерата е известна отдавна на местното население. Тя е намерена при теренен обход в района от пещерняци от ПК „Хеликтит” София, и е картирана на 16. 05. 2010 г. от К. Стоичков-ПК „Хеликтит” София.

  Описание на достъпа

  Бабина ниша. с. Вуково. м. Пещерите. Влахински пещерен район 401. № 5787 Районен № 401 022. Дължина (11 м), денивелация (- 0. 70 м).

  GPS-координати по – WGS 84: N 42о 11′ 47. 00″ E 22о 58′ 26. 50″

  Местонахождение и достъп:

  Намира се в местността пещерите, североизточно от горния край на село Вуково. Според класификацията на пещерните райони в България (по В. Попов) тя попада във Влахински пещерен район № 401. С кола може да се достигне до горния край на селото, като колите може да се оставят пред магазина. Поема се по горната улица, която извежда в самия край на селото. От там по черен пъс се върви покрай обработваеми площи, като от каптажа на селото се слиза в дълбоко дере. От каптажа се виждат скалните венци и отворите в тях. Пресича се рекичката и от там се върви без пътека по границата на боровата гора, като след изкачване се стига до основата на венците. Подминават се няколко ниши и венеца прави завой. Преминава се през силнообрасло с храсти място, като се следи основата на венеца, до достигането на отвора на пещеричката.

  Описание:

  Входът на пещерата е голям, с размери: височина 2. 30 м и ширина в основата 4 м, той е с характерна пещерообразна форма и има югозападно изложение. Пещерата е хоризонтална, с обща дължина 11 м. Подът е застлан с пръст и камъни. На втория метър в дясно има късо разклонение което преминава в непреодолимо стеснение. В крайната част на пещерата, също има няколко тесни цепки. Забелязва се също така и иманярски изкоп дълбок 0. 70 м. Пещерата е суха и осветена от влизащата през входа светлина. По свода има следи от опушвене от огън. Съществува легенда за баба от селото която е живяла в пещерата, от там идва и името и Бабина ниша.

  История на проучването:

  Пещерата е известна отдавна на местното население. Тя е намерена при теренен обход в района от пещерняци от ПК „Хеликтит” София, и е картирана на 16. 05. 2010 г. от К. Стоичков-ПК „Хеликтит” София.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Константин Стоичков ПК "Хелектит" София
 • Дата
  2010-05-16