Змийската дупка

 • Други имена
 • Дължина
  28 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1280 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Змийската дупка Идентификация

  БФСп № 3261

  № район и пещера

  401014 Район и област Влахински район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Чуката Махала / квартал мах. Делийска Населено място с. Илия Код на ЕКАТТЕ 32696 Община Невестино Област Кюстендилска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Суха Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 28м Денивелация (- , +) 0м (-0м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Н. Сотирова, Т. Иванов, В. Стоименов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Осогово“ Кюстендил Година 1981 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1981г.

  История на откриването Наименованието показва за какво става дума! Картирана на 01/08/1981г.

  Местонахождение Намира се при с. Илия, в непосредствена близост до “Голямата” пещера, затънтена в храсталаците.

  Описание на пещерата Пещерата е хоризонтална, разклонена, суха.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Н. Сотирова, Т. Иванов, В. Стоименов ПК "Осогово" Кюстендил
 • Дата
  1981-08-01