Приказна

 • Други имена
 • Дължина
  20 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  4 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  20 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Приказна

  БФСп № 3262

  № район и пещера

  401015 Район и област Влахински район, Рило-Родопска област Местоположение Местност водопад Св. Яна Махала / квартал
  Населено място с. Смоличано Код на ЕКАТТЕ 67619 Община Невестино Област Кюстендилска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 17м Денивелация (- , +) 0м (-0м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали В. Янчев, М. Танчева, Б. Георгиева Експедиция Клубна експедиция Клуб „Осогово“ Кюстендил Година 1981 Мащаб 1: 100 Прекартирали
  Последна карта 1981г.

  История на откриването Картирана на 18/05/1981г.

  Местонахождение Намира се до с. Смоличано в скалата, от която скача малкия, но красив водопад “Св. Яна” и отстояща от р. Елешница на около 20м.

  Описание на пещерата Пещерата е хоризонтална, разклонена, едноетажна, извънредно влажна, с капеща вода от тавана. Има сталагмити, украсяващи пода, дендрити, представляващи дървовидни кристални форми, анемолити и хеликтити.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна, разклонена