Илийската пещера

 • Други имена
  Голямата пещера, Ветренската п-ра, Илийска
 • Дължина
  108 m.
 • Дълбочина
  30 m.
 • Положителна денивелация
  10 m.
 • Надморска височина
  1159 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Голямата пещера | Радина, Илийска, Ветренска

  БФСп № 3260

  № район и пещера

  401013 Район и област Влахински район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Ридината (вр. Човека) Махала / квартал мах. Делийска Населено място с. Илия Код на ЕКАТТЕ 32696 Община Невестино Област Кюстендилска област G P S 2245533542050532 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от 1971г Характеристики Вид Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна Разклоненост
  Други Скала – Варовик, Диаклазна , Археология Данни Обща дължина 108м Денивелация (- , +) 30м (-30м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 1159м Карта
  Картирали В. Янчев, М. Танчева, Б. Георгиева Експедиция Клубна експедиция Клуб „Осогово“ Кюстендил Година 1981 Мащаб 1: 200 Прекартирали
  Последна карта 1981г.

  История на откриването Известна под името Илийската пещера защото отворът е насочен към разположението под нея в източна посока с. Илия. В края на изтеклия век пещерата бе обект на задълбочени археологически проучвания, в резултат на които бе доказано, че е била използвана за жилище на праисторическия човек от около ІV в. преди новата ера. Веществено доказателство за обитаването на пещерата от човека са находките на оръдия на труда от кост, камък и кремък -шила, ножове, длета и пр., а така също и множество керамични фрагменти. Находки от халколит, ранножелязна епоха.

  Местонахождение Намира се при с. Илия в местността Ридината, на няколко десетки метра под издигащия се на север от нея голям каменист връх “Човека” (1, 334м)/, чиито западни дипли са обкичени с иглолистни гори. Ниско под върха водят началото си реките: Каровска река на запад, Мала река на северозапад и Джебряна на североизток. С МПС с повишена проходимост, като се премине през с. Ветрен (47км от гр. Кюстендил) и след около 4 км. стръмен и изровен черен път може да се достигне до подножието на пещерата. Пешеходното разстояние от автоспирката в с. Ветрен през мах.”Смиленска” до пещерата се изминава за около 1, 30часа. За изходен пункт за пещерата може да се използва и с. Илия , като се премине през мах.”Делийска” и през дребна дъбова и габерова гора се излезе на пещерата за около 2 часа.

  Описание на пещерата Входът на пещерата е обърнат на изток. Таванът на пещерата непосредствено до входа е пробит, чрез който отвор частично се осветява началото на пещерата. Характерни пещерни образования в залата липсват и голяма част от тавана е опушен от палените в пещерата огньове и от пушека на борина, която местното население е използвало за осветление. Точно срещу входа на пещерата, в дъното на залата се намира тесен проход, който почти е запълнен с пръст и придвижването по-нататък е невъзможно. По всяка вероятност затрупването на процепа е резултат от няколкократните похождения на иманяри.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Инвентар е необходим за горния вход

  Карта

 • Картировач(и)
  В. Янчев, М. Танчева, Б. Георгиева ПК "Осогово" Кюстендил
 • Дата
  1981