Котленски (217)

Обхваща изцяло Котленската планина, където най-голямо разпространение имат кредните варовици. Тук геоложките и тектонски условия са благоприятствали за интензивното развитие на значителен брой пещери и най-вече големи пропасти. Те са съсредоточени в три основни под района: Кипиловският, където е третата по дълбочина пропаст в България – „Ямата“ с дълбочина -350м; местността Зеленич, в която се намира пещерата „Приказна“ с дължина 4,728м и пропастите: „Луцифер“ с дължина 3,200м и дълбочина -130м, „Кървавата локва“ с дълбочина -140м, „Билерника“ с дълбочина -87м и „Голямата Хумба“ с дълбочина -87м и подрайон „Злостен“ с прочутата пропастна пещера „Ледника“ с дължина 1,367м и дълбочина -242м и пропастите „Мъгливата“ с дълбочина -220м, „Ужасът на иманярите“ с дълбочина -158м, „Академик“ с дълбочина -140м и интересната пещера-губилище „Субатта“ с дължина 460м. В прехода между двата последни подрайона, край гр.Котел се намира Котленския карстов извор с дебит 50 – 2,500 l/sec., зад който има интересна водно-сифонна пещера. В И-ЮИ част на района около селата Медвен и Ябланова има множество други по-малки, но не и безинтересни пещери и пропасти.