Ая кюпри маара

 • Други имена
  Пещерата при Масления мост
 • Дължина
  24 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н. д.
  Новооткрити биологични видове: н. д.
  Намерени биологични видове: Трихоптери, диптери, паяци, бяла мокрица (троглобионт).
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Намира се в масива Али баба под вр. Чаталкая. За нея се тръгва от каптажа на Злостенска река по дерето в ляво. След около 500 м. се достига разклонение. За пещерата се тръгва по лявото сухо дере, преминават се няколко неголеми прага и се достига до праг от 25 метра. Същият се заобикаля в дясно и над него в дерето се вижда скален мост и входа на пещерата.

  В превод от турски името на пещерата означава „Пещерата при масления мост „.

  Входът гледа на югоизток и представлява триъгълен отвор с височина около 2 м. Следва галерия с дължина 6 м. и перпендикулярно на нея още една с дължина 17 м. Общата дължина е 23 м.

  Пещерата е суха, само в едно еднометрово разклонение в края капе вода и образува малка локва. Подът е покрит с пръст и глина.

  Александър Грозданов

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Александър Грозданов СПК "Академик" София
 • Дата
  1970-08
 • Входът гледа на югоизток и представлява триъгълен отвор с височина около 2 м. Следва галерия с дължина 6 м. и перпендикулярно на нея още една с дължина 17 м. Общата дължина е 23 м.

  Пещерата е суха, само в едно еднометрово разклонение в края капе вода и образува малка локва. Подът е покрит с пръст и глина.

  Александър Грозданов.