Академик

 • Други имена
 • Дължина
  580 m.
 • Дълбочина
  158 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  770 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Наречена е „Академик“ в чест на СТД „Академик“.

  Входът, висок 1 м. и широк 3 м. се намира на дъното на въртоп – на 320 м. от „Ледника“, азимут 54о и има надморска височина 705 м.

  От входа започва наклонена галерия покрита с пръст, дървета и шума. След 15 м. денивелация се достига първия праг и течаща вода. Завой на 90о в ляво и следват два малки прага и веднага след тях се достига до оюе два с общ метраж 25 м. Галерията завива в дясно под прав ъгъл. Нови два прага и се достига до „Вкаменения водопад“ – най-голямото и красиво образувание в целия Злостен. Завой в ляво на 90о и почти в основата си на „Вкаменения водопад“ започва 15 метров отвес. Нова серия от прагове ни отвежда до водослива, гдето се събират водите на идващия по основната галерия поток /в сухо време пресъхва/, и идващия от късата странична /дясна/ галерия ручей. Срещат се дълбоки синтрови езера. Завой наляво и след стотина метра от последния праг, броеницата от синтрови езера завършва със скален сифон. Тук е краят на „Академик“. Денивелация 142 м. Дължина на галериите 364 м., а по главната ос 264 м.

  „Академик“ е криволичеща Пропастна пещера, образувана по пукнатина с направления Изток-Запад и Севе-Юг.

  Временната твърдост на водата при сифона бе 19,64о. Влажността 70% при входа, накрая достига 100%, а температурата на водата на 84 м. денивелация бе 8оС.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана ТЕВ

  Техническо описание

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар: въжета 3х40м, 1х10м (не задължително), примки 6бр., планки 9бр., карабинери 15бр. От входа по наклонена галерия и тесняк в ляво се стига до първия праг от 4м (не се екипира). На следващия праг се поставя 10м въже, но може да се слезе и на класика. След слизане около 3м на класика се стига до началото на Първа каскада, която се екипира на примка и спит. Веднага след нея на следващия праг – примка и спит, а на третото прагче само спит във височина. След първата каскада следва провиране през тесняк и слизане около 5м. На лявата стена на отвеса има 2 спита, на около 3-4м по-надолу на дясната стена с примка се прави отклонение. На следващия праг началното-закрепва- не е с 2 спита(единият не е добър – в него има счупен болт – да се преекипира)и в дясно от ръба – спит с удължител. От залата след този праг започва поредица от меандри със синтри. По тях се слиза на Трета каскада. Началното закрепване е на 2 спита, на ръба на отвеса има спит. Следва последния отвес, който се екипира на примка и спит. Дъното е непроходимо стесняване. Внимание!!! Пещерата е екипирана за спасителна акция. Спитовете са от 1985г. (Мариана Петрова, юли 1987г.)

  ВТОРО ОПИСАНИЕ:

  Необходим инвентар: планки 10бр, удължител 2бр. Карабинер с муфа 16 бр телена примка 1, лентови 3 въжета: 7, 40, 30(или 10 и 20), 20, 40 Минава се на класика едно прагче, следващото е с голям камък, препречен на средата на входа. Там се пуска 7м прусек на образувания в ляво. Следват два отвеса общо към 25м с дълга около 3м площадка, подвеждащ парапет за втория и прехвърляне на примка на образувание на 1. 5м в дясно от спита. Следващият отвес е с въже 20м с У-закрепване. Следват 2 малки отвеса, разделени със специфично провиране – втория се връзва на 2 лентови примки. Накрая е хоризонтална част и дънен сифон. ( Таня Кръстева – „Академик“ 2008г.)

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски СПК "Академик" София
 • Дата
  1964