Ужасът на иманярите

 • Други имена
  Ужаса на малджиите
 • Дължина
  440 m.
 • Дълбочина
  160 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  710 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Каскадна с най-голям отвес 45 м.

  Техническо описание

  Техническо описание на пропастната пещера „Ужаса на иманярите“ гр. Котел Сливенска област Местност: Злостен, Арпалъка БФСп № 034 Код № 217034 НМВ 748 м Обща дължина 440 м Денивелация -158 м.

  Описание на пещерата:

  Каскадна пропастна пещера, пресечена от отвеси с различна дълбочина, като най-големият е 45 м. През хоризонталната галерия протича подземен поток с малък дебит. На дъното има сифон. Има опасност от падащи камъни! Пещерата започва с вход запушен от голям скален блок, покрай който се преминава с провиране. Следва наклонена диаклазна галерия и два прага преодолими с катерене. Слиза се до първата каскада с отвеси 8 и 7 м. Началното закрепване на парапета е с примка върху скална халка във височина маркирано е с червена стрелка нагоре и „Х“). Траверсира се в разкрач около 3-4 м напред над отвеса. На височина около 2-2, 5 м на двете стени на спитове се организира Y-закрепване. Веднага следва втори отвес за който се организира междинно закрепване на спит под ръба на отвеса. Продължава се по галерия пресечена от няколко прагчета по 3-4 м, които се преодоляват на класика – без въже. След прагчетата галерията продължава още 20-30 м до началото на следващия отвес (18 м). Да се направи подвеждащ парапет до закрепването, което е скален издатък и спит. След този отвес в дясно на синтри е началното закрепване с примка на въжето за прага преди големия отвес Не е необходимо да се правят междинни закрепвания, за да се избегне триенето. Тук въжето служи за осигуровка, а прага се преминава класически. Прагът е 10 м. От площадката тук започва големият отвес. На дясната стена има 2 ролплъгови клина с постоянни планки – стари (!!!), на които е организирано началното закрепване. Внимание!! Двата ролплъгови са от 1979 г и е добре да се забият нови! След парапет от 3 м на ръба на отвеса има спит – най-добре е да се постави удължител. От него по леко наклонен пасаж се спускаме около 24 метра и стигаме до леко наклонена площадка. В дясно на края на малка площадка на примка и спит е организирано междинно прехвърляне. Мястото е много характерно – там кладенеца продължава в дясно. Следва ново спускане от 20 м. След големия отвес има глинена галерия. На Т-образното разклонение се продължава в ляво. Следват 2 прага, които се преминават на класика, един 7-метров праг (екипира се с примки във височина) и 2-3 прага, които също се слизат класически. Дъното е сифон.

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар: въжета 20 м, 10 м, 20 м, 15 м (или едно от 45 м), 60 м, 10 м, примки 11 б р., карабинери 10-15 бр., планки 6 бр. От входа след промушване през тесняк има слизане около 2-3 м, което не се екипира. По наклонена диаклазна галерия с праг около 5 м (не се екипира) се слиза до първата каскада (отвеси 8 м и 7 м). Начално закрепване с 2 примки във височина (маркирано с червена стрелка нагоре и „Х“). Траверсира се в разкрач около 3-4 м напред над отвеса. На височина около 2-2. 5 м на двете стени има спитове. Най- добре е да се направи У-закрепване. В началото на следващия отвес на дясната стена има ролплъг (не спит) с постоянна планка. От него се прави парапет до спита над отвеса. (Внимание – да се забие спит на това място!) След този отвес има две прагчета по 5-6 м. Над първото може да се слезе на класика. Ако се екипират с въже, необходимо е около 15 м и 4 примки. След прагчетата галерията продължава още 20-30 м до началото на следващия отвес от 16 м. Маркирани са „Х“ за примка и „О“за спита, но е добре с примка на дясната стена (или да се забие спит) да се направи подвеждащ парапет до закрепването. След този отвес в дясно на синтри е началното закрепване с примка на въжета за прага преди големия отвес. Не е необходимо да се правят междинни закрепвания, за да се избегне триенето. Тук въжето служи за осигуровка, а прага се преминава класически. Прагът е 10 м. От площадката тук започва големия отвес, заради който пещерата е наречена така. На дясната стена има 2 ролплъга (не спитове), на които е началното закрепва- не. Внимание!!! И двата ролплъга са от 1979 г и е добре да се направи друга опорна точка. В самото начало на отвеса има спит. Най-добре е да се постави удължител след около 22-24 м. В дясно на края на малка площадка са маркирани примка и спит. Мястото е много характерно-там кладенецът продължава в дясно. След големия отвес има глинена галерия. На Т-образното разклонение се продължава в ляво. Следват 2 прага, които се минават на класика, един 7 м праг(екипира се с примки във височина) и 2-3 прага, които също се слизат класически. Дъното е сифон.(Мариана Петрова, 1987 г.)

  ВТОРО ОПИСАНИЕ: Пещерата започва с вход, запушен от голям скален блок,

  покрай който се преминава с провиране. Следва наклонена диаклазна галерия и два прага, преодолими с катерене. Слиза се до първата каскада отвеси 8 и 7 м. Началното закрепване на парапета е с примка върху скална халка във височина (маркирано е с червена стрелка нагоре и „Х“). Траверсира се в разкрач около 3-4 м напред над отвеса. На височина около 2-2, 5 м на двете стени на спитове се организира Y-закрепване. Веднага следва втори отвес, за който се организира междинно закрепване на спит под ръба на отвеса. Продължава се по галерия, пресечена от няколко прагчета по 3-4 метра, които се преодоляват на класика – без въже. След прагчетата галерията продължава още 20-З0 м до началото на следващия отвес (18 м). Да се направи подвеждащ парапет до закрепването, което е скален издатьк и спит. След този отвес в дясно на синтри е началното закрепване с примка на въжето за прага преди големия отвес. Не е необходимо да се правят междинни закрепвания, за да се избегне триенето. Тук въжето служи за осигуровка, а прага се преминава класически. Прагът е 10 м. От площадката тук започва големият отвес, заради които е наречена така. На дясната стена има 2 ролплъгови клина с постоянни планки – стари!!!, на които еорганизирано началното закрепване. -> Внимание! Двата ролплъгови клина са от 1979 г и е добре да се забият нови! След парапет от З м на ръба на отвеса има спит – най-добре е да се постави удължител. От него по леко наклонен пасаж се спускаме около 24м и стигаме до леко наклонена площадка. В дясно на края на малка площадка на примка и спит е организирано междинно прехвърляне. Мястото е много характерно – там кладенецът продължава вдясно. Следва ново спускане от двайсетина метра. След големия отвес има глинена галерия. На Т-образното разклонение се продължава в ляво. Следват 2 прага, които се преминават на класика, един 7-метров праг (екипира се с примки във височина) и 2-3 прага, които също се слизат класически. Дъното е сифон.

  ТРЕТО ОПИСАНИЕ: Първи праг (20 м въже): У-закрепване на скална халка вляво и

  ребро в дясно (2 дълги примки), след 4-5  м се достига до площадка с отклонител на спит вдясно и скална халка вляво (прусек или 2 дълги примки), прага свършва след около 5 м. Първи отвес:(30 м. Въже): Подвеждане на 2 спита вляво, продължава се на камина по цепката, след около 2 м. У-закрепване на 2 спита в най-тясната част. Следва чист отвес около 10 м, У закрепване на образувания и дъно след около 6-7 м. Продължава се вляво по меандър до достигане на големия отвес. Големия отвес (100 м въже): Подвеждане на спит вляво, У-закрепване на 2 анкера (10 мм + престилка). След около 15 м. чист отвес се стига до дъното на кладенец, върви се по водата и има прехвърляне на скална халка(с лице към скалата). Прехвърляне на площадка с 2 спита вляво /спит и стара планка, следващо прехвърляне на 2 спита на отсрещната стена следвано от чист отвес 45 м. до дъното. Финални прагове:(30 м въже). От края на въжето се върви по меандър с малко вода. Излиза се на рекичка, тръгва се по течението. Малко прагче с водопад, след него 2 спита от лявата страна, след площадката второ прагче, което се екипира на спит вдясно, дублиран на чучка. До дъното има още едно прагче на класика. (Румяна Йотова, 2011)

  Карта

 • Картировач(и)
  Панайот Нейковски СПК "Академик" София
 • Дата
  1964-07