Ледника

 • Други имена
  Ледник
 • Дължина
  1565 m.
 • Дълбочина
  257 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  736 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1964
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: голяма колония прилепи
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  История на изследването Пръв се е спускал в пропастта до около 130 т П. Берон през 1961 г. Първо проникване до дъното на 16 юли 1964 14 часа. Ст. Къжева. Св. Виденова, Н. Попов, П. Ганчев. В. Стонцев, Цв. Личков, А. Грозданов, Б. Неделчев. Приложената карта е конкурсна и е направена от 3. Качанов, К. Купен, Ж. Стефанов. С. Стефанов, пещерняци от п. к. Кабиле – Ямбол през 1977 г. Защитена със заповед 28. 07. 10. 1962 с площ 5 ха (Д. в. бр. 56/1963 г.). Местонахождение и достъп. “ Злостен“, на североизток от град Котел. Пътя за пропаетга започва в началото о г гр. Котел по шосето за гр. Омуртаг и в покрайнините на града се тръгва по маркировката за нос „Емине“. На разстояние от около 2 часа ход има отклонение на път от този за „Емине“. По него се стига до пещерата „Субатть“ и от нея е по-лесно да продължат по маркировката за нос „Емине“ /с. Върбица’ и когато пресичат рекичката, която влиза в „Субатть“ Да се спуснат по нея в „Субатть’ и от там да потърсят пътя до „Ледника“. За пътуващите с лек автомобил е по-удобно да тръгнат по шосето за Омуртаг и на разклона за с. Кипилово да се отбият в дясно, като преминат през кариерата, покрай зимните кошари и стигнат с автомобила до местността „Козяка“ там има лятна кошара и под поляната чешма . Мястото е удобно за бивак. От там по маркировката за нос „Емине“ /с. Върбица’ по описания вече път се стига до „Ледника“ за около 50 минути. От местността „Козяк“ пътя върви по пясъчници, но това не бива да тревожи пещерняците. Слизането с около 150 м. по-надолу ще ги изведе на варовици. до огромен въртоп. Слиза се в плитката му част и оттам се вижда входа на “Ледника“. Той е един стръмен наклон, почти винаги кален и хлъзгав, като срещуположната стена е отвесна скала, която в левия си край има скален мост /арка1. От там се вижда предверието. Слизането в предверието става като се заобиколи един камък, след това се изнася плътно вляво до стената и се провира между нея и един блок. От там улей води до предверието. Има спуснати винаги дървета, но са хлъзгави и не са за предпочитане.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 1
  Специфични особености: Каскадна с над 57 прага,разклонена

  Техническо описание

  Екипиране за ТЕВ на „Ледника“ гр. Котел Местност: Злостен, Арпалъка Рег.№ 33 Код: № 217 003 При проникване в „Ледника“ трябва да се вземат мерки за обезпечаване на групата с достатъчно алпийски инвентар. Най-подходящо осветление е електрическото и карбидките. Използуването на петромакс е много трудно поради нуждата по редица от праговете да се слиза в струите на подземния поток. Обезателно трябва да се оставят хора на входа на пропастта, за да предупредят намиращите се вътре за влошаване на времето. Нужна е сигурна система за сигнализация. (Панайот Нейковски – 1964г) Техническо описание: От предвернето започват две галерии. По-удобна е лявата, чийто под е от блокове и по-малки камъни. Започва с малко отвесче. По нея на около 6м е тесняка, по който се влиза в обиколната галерия. След като се продължи в дясно, първо се стига до връзката с дясната галерия, а след 10м и до големия праг с дълбочина около 18м (няма удобни места за връзване). След спускането на големия праг следват две прагчета от 3-5 м. и се стига до „мерцедеса“. Ако се мине тесняка, се излиза на свода на обиколната галерия, като в ляво има разклонение, което се стеснява много (кално). Ако се слезе долу и се продължи в дясно, след едно малко прагче се стига до 4м праг, който е от образувания. Следват 3 прага и се стига до калното разклонение, леко възходящо. То задънва в един блокаж, а малко преди края му има в дясно разклонение, по което може да се продължи около 12м и след стеснението се вижда, че галерията се разширява. Като се върви надолу се стига да един повлек и серия от синтрови езера, която завършва с един праг, по който се слиза на „Мерцедеса“. Под него има също синтрови образувания. От „Мерцедеса“ на около 5м има праг с дълбочина 6, 5м. Следва по-малък, над който има опасен камък (да не се докосва). Следва галерия, по която има серия от прагове с различна дълбочина. Стига се до разклонение – в ляво се качва 2м, преминава се под един блок, 4м спускане и се стига до сифонно езеро. Ако се продължи надолу, през една ниска част се стига до „Каскадата“, представляваща вкаменен водопад, по който качването е много трудно. След нея вляво има разклонение, от което извира вода. Продължава се в синтрова галерия, чийто край е разклон. В ляво се стига до стеснение, а в дясно след леко качване се достига до кална галерия, отвеждаща в зала “ Голямото срутване „, Пресича се залата в северозападна посока и се достига до серия прагчета, отвеждаща в уширение със сифон – това е дъното. Възможно е при добра подготовка цялата пропаст да бъде преодоляна на „класика.

  Карта

 • Картировач(и)
  П.Нейковски, К.Кунев; Георги Беров, Асен Сотиров, Симона Сотирова СПК "Академик" София, ПК "Кабиле" Ямбол; СК "Пълдин", ПК "Под Ръбъ"
 • Дата
  2023-05-07