Бисера

 • Други имена
  Новата бяла
 • Дължина
  33 m.
 • Дълбочина
  12 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  1970
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност Пиздра *Район Зеленич

  Котленски пещерен район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 17 *Код № 217017 –

  Обща дължина 33м *Денивелация -18м.

  История на проучването:

  Изследвана и картирана през 1970г от Христо Харизанов и Януш Гончев членове от ПК“Урвич“ гр. София. Прекартирана на 24/05/1977г от Г. Желязков и Т. Люцканов – ПК“Злостен“ гр. Котел и ПК“Странджа“ гр. Бургас.

  Местонахождение:

  Намира се на около 6км северозападно от гр. Котел на рида „Билерника“ в близост до черния път от гр. Котел за село Кипилово. Отстои на 500мпо азимут 284 гради от сечището и на 150м по хоризонтала от „Кървавата локва“. Развита в мастрихтски варовици, изграждащи слабо наклоненото южно бедро на Котленската антиклинала.

  Описание на пещерата:

  Входът с триъгълна форма и с южно изложение се намира над единствения в местността скален венец, и е полузатрупан от срутени блокове – останки от стария таван на полусрутената първа зала. Входът е тесен и от него започва низходяща галерия с дъно от глина и шума, завършваща с двуметров праг. След него галерията се разширява до 3м и височина на свода 4м Развита е по диаклезна цепка с посока север. Подът е покрит със скални отломъци в следствие пропадането на тавана. По стените има наченки на синтрови завеси и повлеци. Малкото сталактити са изпочупени и обрушени. В началото на полусрутената първа зала, в дясно от прага – в източния му край, в дясно се намира първия задънен 15м кладенец, лишен от образувания. В прохода между залите полузакрит с накипна кора, има още един 12м отвес. Галерията, съединяваща двете зали, е покрита изцяло с млечнобяла накипна кора с дебелина до 10см. Втората зала е 10м широка, а височината на свода достига 7м. Тя е с бяла дендритна украса с големина на отделните пъпки до 2см. Подът е покрит със синтрови езерца и панички, пълни с множество бисери, различни по големина и форма. Във височина, към края на залата, се намира и втори вход-комин, който извежда на повърхността.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена с комин + 8м.

  Карта

 • Картировач(и)
  Христо Харизанов, Януш Гончев; Г. Желязков, Т. Люцканов ПК "Урвич" София, ПК "Злостен" Котел, ПК "Странджа" Бургас
 • Дата
  1970