Долната Дряновска пещера

 • Други имена
 • Дължина
  16 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  1 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Долната Дряновска пещера* | *Новата Дряновска*

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Дрянова могила, район Зелениче –

  Котленски пещерен район № 217 –

  Старопланинска област –

  Рег.№ 16 *Код № 217016 *НМВ 95м.

  Обща дължина 16м. *Денивелация +6м.

  Входът е отворен при разширяването на шосето, водещо за Горско стопанство“Зелениче“. Изследвана и картирана 1969г. от Васил Стоицев от СПК“Академик“ гр. София, прекартирана от Стойчо Стойчев 1992г от ПК“Луцифер“ гр. Търговище.

  Местонахождение: Намира се на северния склон на

  Дрянова могила, непосредствено до шосето, под „Голямата Дряновска пещера“ в основата на малък скален венец, на десния бряг на р. Сухойка на нивото на МЕБ.

  Описание на пещерата: Входът е леснозабележим, широк

  при основата 3м и с височина на свода 4м, с ЮЗ изложение. Пещерата е едноетажна, възходяща с +6м денивелация, суха, развита по диаклазна цепка. Наслаги – пръст и глина.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Ст.Стойчев ПК "Луцифер" Търговище
 • Дата