Билерника

 • Други имена
 • Дължина
  68 m.
 • Дълбочина
  87 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  755 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Билерника –

  гр. Котел *Сливенска област –

  Местност: Пиздра Район Зеленичe –

  Котленски район №217 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 26, 221128 N 42, 525095 – WGS84

  Рег.№ 11 *Код № 217011 *НМВ 764м.-

  Обща дължина 68м. *Денивелация -87м.-

  Картирал: Георги Антонов СПК „Академик“ София

  Картирана на 07-08/08/1970г. *Мащаб 1: 250

  Прекартирали Здравко Илиев, М. Петрова –

  на 21/07/1973г.

  Местонахождение:

  Намира се на 10км от гр. Котел на обраслия с букова гора западен склон на рида „Билерникa“ в близост до заслона „Зелениче“ в мест. Пиздра, който се намира на стария път за с. Кипилово на 4км преди Горско стопанство „Зелениче“. От заслона се тръгва в дясно по добре очертан горски път, трасиран по северния склон на рида свързващ р. Сухойка с кошарите на „Сухи дял“. Продължава се по пътя, като се придържаме към маркировката за пещерата „Приказна“ Входа на „Билерника“ отстои на около 30м в посока североизток от входа на пещерата „Проходна“, приблизително над изворчето в долината.

  Описание на пещерата:

  Пропастната пещера е развита в мастрихтски варовици изграждащи южното бедро на Котленската антиклинала. Образувана е в система от пукнатини, главно в две почти перпендикулярни едно на друго направления. Елипсавидният отвор представлява брахиклаза, широка 3м и висока до 1м, обърната на югоизток. След едно разширение при 6-ия метър следва стръмно спускане по криволичеща тясна галерия до малка зала с централно разположение спрямо първите 3 пропасти. Подът на заличката, както и на галерията водеща до нея е покрит с дребен чакъл примесен с пръст. Характерни за нея, както и за пропастите са красивите тънки вертикални ребра от основната скала, проточени от тавана до пода, напомнящи готическа храмова архитектура. В дясно се намира І пропаст, имаща общ таван и приблизително еднакво ниво на дъното с централната зала. Тя е разделено от нея с тънка стеничка с височина 6м и дебелина 30-40см. От най-ниската част на залата чрез пропълзяване покрай колона от основната скала се достига в ляво до ІІ пропаст (-14м) и в дясно до ІІІ пропаст (-21м). На отсрещната стена на ІІІ пропаст, малко над нивото на входа към нея, има вертикална цепнатина, която води доІV пропаст, представляваща отвесен кладенец с почти кръгло сечение с диаметър 4м и гладки стени, разделени от няколко остри като ножове вертикални ребра, с дълбочина – 68 м от пода на цепнатината. През тясна диаклаза, на места препречена от паднали камъни, няколко метра над дъното на големия кладенец, може да се проникне до последната, Vпропаст. Нейното дъно лежи 6м по-ниско от дъното на големия кладенец и е най-ниската точка с обща денивелация -87м. Пропастта е суха без дъната на ІV и V пропасти, където има кал и локви.

  Г. Антонов

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ

  Техническо описание

  Техническо описание на пропастната пещера „Билерника“ гр. Котел Сливенска област Местност: Зеленич (Пиздра) БФСп № 011 Код № 217011 Обща дължина 68м Денивелация -87м

  Екипиране за ТЕВ:

  В дясно е I пропаст, имаща общ таван и еднакво ниво със залата, отделена със стеничка 30-40см и височина 6м. В най-ниската част след пропълзяване покрай колона от основната скала в ляво е II пропаст -13м, а в дясно -III пропаст -18м. На насрещната стена на III пропаст, малко над нивото на входа, има вертикална цепнатина, водеща до IV пропаст – отвесен 68м гладък кладенец с ребра. През тясна диаклаза и блокажни камъни няколко метра над дъното може да се проникне до последната V пропаст с дъно на 6м по-ниско от големия кладенец. За проникване е желателно да се прехвърли дърво 4. 5-5м и парапет над трета пропаст.

  ВТОРО ОПИСАНИЕ: От входа се влиза в малка заличка, след това се

  слиза няколко метра по тесен меандър до уширение. През отвор на отсрещната стена се подхожда към отвеса. Подвежда се парапет на скална халка в ляво с въжето и на спит в дясно. Закрепването на спита се транслира с примка или удължител. Траверсира се с парапет над глух отвес, като се правят закрепвания на 3 спита. В края на парапета се качва праг 1-2м и се прави закрепване на спит, което се дублира с дълга примка на скална колона в ляво. Веднага след това следва 70м чист и гладък отвес. В началото на отвеса се правят основно и дублиращо закрепване с дълги примки на същата скална колона и на образувание в ляво. Надолу следват 2 междинни прехвърляния на спитове през 10м и 30м. Дъното е равно и с диаметър 5-6м. В пещерата има няколко по-малки паралелни отвеса.

  Необходим инвентар:

  100м въже, 7 планки, 3 дългипримки, 10 карабинера. (Владимир, 2010)

  Карта

 • Картировач(и)
  Георги Антонов, Здравко Илиев, М. Петрова СПК"Академик" София, Реп. експедиция
 • Дата
  1970-08-08