Триъгълната пещера

 • Други имена
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  142 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво.

  Триъгълната пещера

 • Картировач(и)
  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов ПК “Приста“ Русе, ПК "Хеликтит" София, БПД
 • Дата
  2020-10-24
 • Надморска  височина: 142 м

  Дължина: 7.70 м;  Денивелация: + 1 м

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща на 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Развита е по вертикална пукнатина с посока И-З. Входът има триъгълен профил, какъвто профил, всъщност, има единствената галерия на пещерата. Височината му е 3.60 м, като при основата си е широк 1 м. Широчината на галерията до края и не надхвърля 0.60 м, а височината и постепенно намалява, за да достигне 1 м, а в последствие да премине в непреодолима пукнатина. Подът е настлан с пръст и дребни камъни. Пещерата е суха и без образувания. Открита е през май 2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от Диан Георгиев, Славена Цокева (СК “Приста“ Русе) и Алексей Жалов от пещерен клуб „Хеликтит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есенна.