Тясната

 • Други имена
 • Дължина
  10 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  151 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местоположение

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща на 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво.

  Тясната

 • Картировач(и)
  Славена Цокева, Алексей Жалов ПК “Приста“ Русе, ПК „Хеликтит“, БПД
 • Дата
  2020-10-24
 • Надморска  височина: 151 m

  Дължина: 9.94 m;  Денивелация: + 1.30 m

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Развита е по вертикална пукнатина с посока И-З. Входът е с триъгълен профил. Широк, при основата 0.30 m и с максимална височина 2.70 m. До 3-тия метър навътре сводът запазва височината си, след което постепенно се снижава, за да достигне на 5-тия метър 0.60 м. Широчината в този участък е ~0.70 m . Галерията продължава още около 4 m, все така тясна, като височината достига 0.30 m, след което преминава в непреодолима пукнатина. Пещерата е настлана с пръст, като има следи от обитаване на дребни хищници. Суха и без образувания. Открита е през м. май 2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от  Славена Цокева  (СК “Приста“, Русе) и Алексей Жалов  от пещерен клуб „Хеликтит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есенна.