Аспаруховско-Дуловски (104)

Този пещерен район е сравнително малък. По-голямата част от пещерите в него са привързани към склоновете на множеството суходолия прорязващи терена. По-големите пещери там са: „Стоянова дупка“ при с.Руйно с дължина 357м. и „Дочоулите“ при с.Топчии с дължина 305м.