Атебин делик

 • Други имена
  На ходжата дупето
 • Дължина
  29 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  80 m.
 • Ерозионен базис
  8 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: да
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: комари Limonia
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Едноетажна,неразклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Петър Трантеев, Иван Рашков и Здравко Илиев Републиканска експедиция
 • Дата
  1976-09-16
 • Атебин делик

  Местност: Сеир Чеирлик,

  с. Сеслав, Разградски окръг

  Рег № 1492 Код: 104036

  Дължина 29 м., Денивелация -1,2 м.

  Надморска височина 100 м.,  МЕБ 8 м.

  Пещерата „Атебин камък“ се намира на запад – 290 гр. По права линия от центъра на с. Сеслав, около 2200 м., в суходолие на име Сеир Чаирлик. Пътят, освен пеша, е достъпен за кола с повишена проходимост и минава покрай м. Счупения камък, връща обратно по посока към Каца пещера и при малка млада тополова горичка отбива в ляво. На 320  крачки от горичката по левия географски бряг на суходолието, в основата на малък скален венец се намира входът на малка пещера, забулен от гъсти храсти.

  Долнокредните варовици са почти хоризонтални, жълтеникави на цвят.

  Входът е на около 7.5 м. от центъра на долината и е с височина 1.3 м. Надморската му височина е 80 м. Общата дължина на пещерата е 29 м. с много слаб наклон навътре към масива /-1.2 м./. Само привходната част е широка – максимално 2м. Пещерата има предимно северно направление. За привходната част са характерни невисоки площадки, покрит с шума сух род. Намерихме интересни висящи от свода гъби, които не могат да се запазят при условията на експедицията. Наличието на гъбна флора в тази привходна част се дължи на кондензационната влага, която покрива част от свода. Разликите в температурите на входа и т.6 е  доста чуствителна.

  16.09.1976 г. :

  11.00 часа при входа 19.5о С. 11.30 ч. при т.6 – 11.2о С.

  Стените и свода на пещерата са изпъстрени с корозионни дупчици дребни кари. Характерни са малките, добре оформени кубета по надлъжния профил. Сухи „глинени йероглифи“ /леопардова кожа/ има почти из цялата пещера. Около точка 2 на хоризонталния план по лявата стена личи груб калцитов повлек – единствено образувание в пещерата.

  Около точка 7 личат от двете страни някогашните малки губилища на временния поток, сега затлачени с почвен глинест материал. Това както и наклонът на пещерата навътре към масива, показва, че тя е била губилище на някогашния поток в долината.

  Хладината е дала възможност на хиляди комари от вида Лимония да се крият в почти цялата пещера. Археологически материали няма.

  Местоположение

  Карта на район Сесла 1:20000
 • Картировач(и)
 • Дата