Вертикалната цепка

 • Други имена
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Дължина: 6 м;  Площ: 5.8 m2

  Намира се на 2 352 m СЗ  от с. Свещари в основата на скален венец на десния географски бряг на р. Царацар. Входът има триъгълна форма.