Вертикалната цепка

 • Други имена
 • Дължина
  6 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2019
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Дължина: 6 м;  Площ: 5.8 m2

  Намира се на 2 352 m СЗ  от с. Свещари в основата на скален венец на десния географски бряг на р. Царацар. Входът има триъгълна форма.

  Вертикалната цепка

 • Картировач(и)
  С. Попов, Ст. Стойчев, Св. Веселинова "Приста" Русе, БПД
 • Дата
  2019-09-21
 • Дължина: 6 м;  Площ: 5.8 m2

  Входът има триъгълна форма и размери 1.44 m широчина и 4.60 m височина. Изложението му е СИ-чно. Представлява галерия развита по две пукнатини едната с посока ЮЗ-СИ и втората СЗ-ЮИ. От входа тръгва галерия с дължина 3.70 м и средна широчина 1 м. Височината е в диапазон 4.60 – 3.99 м. В краят си, галерията приема перпендикулярно (напречно) с обща дължина 3.73 м, респективно вдясно 1.88, вляво 1.76, средната широчина на този участък е 0.50 m. Картирана е от С. Попов, Ст. Стойчев и Св. Веселинова  на 21 септември 2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“.