Куминчето

 • Други имена
 • Дължина
  15 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  7 m.
 • Надморска височина
  151 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 западно км от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Разположена е на малка скална площадка, вдясно от Голямата ниша (когато си с лице към входът и).

  Куминчето

 • Картировач(и)
  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов ПК “Приста“ Русе, ПК „Хеликтит“ София, БПД
 • Дата
  2020-10-24
 • Надморска  височина: 151 m

  Дължина: 14.60 m;  Денивелация: + 7 m

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 западно км от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Разположена е на малка скална площадка, вдясно от Голямата ниша (когато си с лице към входът и). Входът има специфична форма, който може да се приравни, условно, към триъгълник с основа 1 m и височина 3.80 m. В преддверието има голямо дърво. Още в самото начало, вляво има елипсовиден отвор даваш началото на дълга ок.2.5 m, сравнително тясно и леко наклонена галерийка, с камъни по дъното. На това място има звукова и светлинна връзка с лявото разклонение на пещерата. При евентуално разчистване, връзката би могла да стане проходима. На 3 m от входът, височината на галерията започва рязко да намалява, а широчината и достига ~0.70 m.  Следващите метри пещерата става ниска и тясна – преодоляват  лежешком. Достига се до почти перпендикулярна,  на входната, галерия. Вляво (СИ), тя завършва с „кладенче“ дълбоко ок. 1 m, с дъно покрито с скални късове – там е и връзката с входното разклонение. Вдясно  галерията има профил на фурна – широчината е около 1 м, а височината 0.40 – 0.50 m. Почти в самото начало на разклонението, има комин с дължина около 1 m и широчина 0.40 m и височина 7 m, който се съобщава в повърхността. Тази връзка създава въздушно течение. Пещерата е суха и настлана с пръст. Пещерна фауна не е забелязана. Открита е през м. май 2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от Диан Георгиев, Славена Цокева (СК “Приста“, Русе) и Алексей Жалов от пещерен клуб „Хеликтит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есенна.