Тильки ин

 • Други имена
  Лисича дупка
 • Дължина
  36 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  285 m.
 • Ерозионен базис
  55 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Тильки ин | Лисича дупка

  с. Островица *Община Кърджали –

  Кърджалийска област –

  Местност: Вулканското плато Вишеград –

  Крумовградски карстов район № 413 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 149 *Код № 413009 НМВ 285м.

  Обща дължина 36м. *Денивелация +2м.

  История на откриването:

  Името на пещерата от турски означава „Лисича дупка“. Проучена и картирана от Борис Колев ПК „Аида“ гр. Хасково на 10/09/1970г.

  Местонахождение:

  Намира се в източните покрайнини на новозаселеното с. Островица, на десния склон на Кърджалийското долинно разширение на р. Арда (сега дъно на яз. Студен кладенец). Образувана е в силно напукани палеогенски коралови варовици, залягащи върху светлозелени вулкански туфи и туфобрекции. Варовиците са част от големия палоегенски копалов риф, който се проследява на север от р. Арда в землищата на селата Мост и Широко поле, а на юг следите му достигат до с. Летовник. Те са били покрити от рихли вулкански седименти, които при следващите денудационни процеси са били измити и отнесени. Разкритите по този начин варовици са били подложени на силно корозионно и еразионно разрушение и сегашната им мощ достига не повече от 30м. Част от тези варовици са били обливани от хидротермални разтвори, които частично са заместили карбонатите с кремъчно веществи и са образували на това място силно окремнени варовици, в които е образувана и тази пещера.

  Описание на пещерата:

  Входът е скрит в основата на малък скален венец, очертаващ северната граница на вулканското плато Вишеград, на 55м над нивото на МЕБ (р. Арда-яз. Студен кладенец). Пещерата е малка, образувана по няколко успоредни и взаимно пресичащи се пукнатини с простирание 10°, 250°, 280° и 350°. Влизането в нея става през три тесни отвора, които отвеждат след малък коридор в единствената зала с дължина 6м, ширина от 4. 5 да 7м и височина 4. 5м. Пода е покрит с големи скални балвани и лепкава черна глина. Дължината по главната ос е 25м, а общата дължина – 36м. Пещерата е бедна на вторични карбонатни образувания. Само на места по дясната страна на галерията се наблюдават натечни карбонатни кори, синтрови джобчета и малки барабани. Стените на залата са покрити от множество корозионни ямки и „леопардова кожа“. Следи от мразовото изветряне се виждат из цялата галерия. Температурата на въздуха в пещерата, замерена в дъното на пещерната галерия е 21. 5°С при температура на външната атмосфера 30°С (замера е направен в 15 часа на 10/09/1970г). На места от тавана капе вода, която се просмуква през силно напукания и не много мощен скален пласт, лужащ над пещерната галерия.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев ПК "Аида" Хасково
 • Дата
  1970-09-10