Крумовградски (413)

Обхваща изцяло северните части на рида Мъгленик и прилежащите му Стръмни рид, Чран тепе и Сърта, южните склонове на рида Гората както и част от средното течение на р. Арда. Карстьт е развит предимно във варовици, но се среща и в малки мраморни лещи. Тук са проучени 35 карстови пещери, между които са най-големите и интересните в Източните Родопи: „Каранги“ при с. Широко поле с дължина 490м и денивелация +22м, „Самара“ с дължина 327м и „Огледалната“ с дължина 157м при с.Рибино; „Белополянската“ при с.Белополяне с дължина 140м.