Айна – ини

 • Други имена
  Огледалната пещера -
 • Дължина
  157 m.
 • Дълбочина
  8 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  385 m.
 • Ерозионен базис
  330 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: да
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Обитава се от голяма колония прилепи – Среден подквонос
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Огледалната | Айна иини Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 2021

  № район и пещера

  413035 Район и област Крумовградски район, Рило-Родопска област Местоположение Местност Кая баш Махала / квартал мах. Маданлар Населено място с. Рибино Код на ЕКАТТЕ 62617 Община Крумовград Област Кърджалийска област G P S 2530392341241772 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от 2000г Характеристики Вид Пещера Влажност Влажна , Периодично водна Разклоненост Едноетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна Данни Обща дължина 157м Денивелация (- , +) 8м (-8м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 383м Карта
  Картирали Александър Сиромахов, Борис Колев Експедиция Републиканска експедиция Клуб Сборна група Година 1977 Мащаб 1: 400 Прекартирали
  Последна карта 1977г.

  История на откриването Пещерата е проучена и картирана от А. Сиромахов и Б. Колев през 1977г. Намира се в границите на Защитената местност “Рибино” с площ 66, 3 ha. Категорично са забранени благоустрояването на пещерите, затварянето на техните входове, изхвърлянето на отпадъци, както и използването им като места за производствени дейности, складиране на материали и подслон на домашни животни. Проблем за пещерите в района са честите набези на иманяри.

  Местонахождение Пещерата се намира под махалата Мандалар на с. Рибино. Входът е разположен на левия склон на Талашман дере. Трудно откриваема е без водач. (Боян Петров)

  Описание на пещерата Входът е малък и се намира под характерни големи камъни между дървета от келяв габър. В пещерата се прониква, като се следва централната галерия. Странични разклонения почти няма. На няколко места таванът се издига в малко по-големи зали. Близо до последната голяма зала има 8 метрово прагче, по което се преминава без екипировка. Пещерата е кална и на много места има купчини прилепно гуано. Температура на въздуха 11оC. (Боян Петров)

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: не
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Двуетажна,лабиринтна с -8 м.праг