Бостан ин

 • Други имена
  Градинската
 • Дължина
  22 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  370 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Бостан ин | *Градинската пещера –

  с. Летовник *жп спирка Гледка –

  Община Момчилград *Кърджалийска област –

  Местност: Гората „Бостан корусу“ –

  Крумовградски карстов район № 413 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 143 *Код № 413004 НМВ 370м.

  Обща дължина 22м. *Денивелация 0м.

  Експедиционното проучване на пещерите по вулканското плато Вишеград и на района на юг от него в землището на с. Летовник се проведе през лятото на 1969г. от членове на пещерния клуб към ТД „Аида“ гр. Хасково. Проучения район се намира югоизточно от гр. Кърджали. От жп спирка Гледка се слиза в долината на р. Сютлийка, пресича се песъкливото русло на реката и по камениста, добре очертана пътека, след около 4км. се стига до селцето Летовник /Чалджос/. Пещера „Бостан ин“ е картирана на 10-11/07/1969г от Борис Колев и Ив. Бахчеиванов от ПК „Аида“ гр. Хасково на експедиция „Вишеград 69“.

  Местонахождение:

  Намира се на 100м южно от с. Летовник, на стръмен склон сред гората „Бостан корусу“. Образувана в олигоценски коралови варовици, залягащи под формата на не мощна леща с дебелина до 30м и потъващи на север под ъгъл 20 градуса. Варовиковият слой е образуван сред зелени вулкански туфи, припокрити на места от черни, силно напукани андезитови шапки. Варовиковата леща е разкъсана от ерозионната долина на едно от разклоненията на поройния дол Юч дере.

  Описание на пещерата:

  Едноетажна пещера, влажна, разклонена. Проходна. Входовете са закрити между гъста храстова растителност. През два тесни и ниско разположени отвора се влиза в снишено, но широко до 4. 5м. преддверие, което изведнъж се стеснява до 40см. Галерията е с простирание 300 градуса, като на места ту се разширява, ту се стеснява. На 11м от входа, след като се премине през тесен проход, образуван от натечни карбонатни образувания, галерията се разклонява на две успоредни части, които скоро изклиняват, затлачени от глинести материали. Пода също е покрит от червено-кафява глина (терра роса). Общата дължина е 22м, а по главната ос – 16м. Макар и малка, тази пещера е богато украсена от вторични карбонатни образувания по стените, тавана и пода. Те се с бял до кремав цвят и са представени от ребра, синтрови барабани,“петльов гребен“, сталактити с дължина до 10-15см и сталагмити до 30см височина.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: едноетажна, разклонена, с два входа

  Карта

 • Картировач(и)
  Борис Колев, Ив. Бахчеиванов ПК "Аида" Хасково
 • Дата
  1969-07-11