Юксек тепе

 • Други имена
 • Дължина
  14 m.
 • Дълбочина
  11 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  365 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Юксек тепе –

  с. Папрат *Община Джебел –

  Кърджалийска област –

  Местност: Рида Юксек тепе-

  Ардински карстов район № 411 –

  Рило-Родопска област –

  Рег.№ 150 *Код № 411002 НМВ 365м.

  Обща дължина 14м. *Денивелация -11м.

  Картирана на 18/10/1970 г от Ив. Лозев от ПК „Аида“ гр. Хасково.

  Местонахождение:

  Намира се на 400м североизточно от стопанския двор на с. Папрат в рида Юксек тепе, над Челимач дере. Развита в палеогенски органогенни варовици с жълтобял цвят, залягащи върху зеленикави вулкански туфи. Пукнатината, по която се е обрзувала, е с простирание север-юг.

  Описание на пещерата:

  Пропастна пещера, влажна, неразклонена. Има само няколко цевични сталактити с дължина до 10 см. Внимание!!! Пещерата е замърсена с отровни вещества и препарати от стопанския двор!!!

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: !! Пещерата е замърсена с отровни в-ва и препарати!!

  Карта

 • Картировач(и)
  Ив. Лозев ПК "Аида" гр. Хасково
 • Дата
  1970-10-18