Сифона

 • Други имена
  Новата, Каскадата
 • Дължина
  579 m.
 • Дълбочина
  6 m.
 • Положителна денивелация
  38 m.
 • Надморска височина
  380 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Сифона | *Новата, *Каскадата –

  с. Долни Лом *Община Чупрене *Видинска област –

  Местност: Сухата падина –

  Салашки карстов район № 202 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 22, 470220 N 43, 295490 – WGS84 –

  Рег.№ 2606 *Код 202050 *НМВ 374м.

  Обща дължина 579м. *Денивелация 43м (-6м, 37м)-

  История на откриването:

  Пещерата е открита от А. Жалов и Т. Стойчев от ”Алеко” София през 1977г, когато поради наличието на сифон са изследвани и картирани само началните ѝ части. През октомври 1979г пещерняците от ПК“Бел прилеп” гр. Белоградчик проникват в пещерата и установяват, че сифона се е отдръпнал. Те продължават проучването, а пещерняците Н. Гайдаров, Вл. Ненов и Ем. Велизаров картират пещерата.

  Местонахождение:

  Намира се на 1, 135м югоизточно от с. Долни Лом в местността Сухата падина. Образувана е в горноюрски варовици с наклон на пластовете 30градуса на Юг, изграждащи южното бедро на Монтанската антиклинала, респективно северното бедро на Салашката антиклинала. Развита е по две основни пукнатини с посока СИ-ЮЗ и С-Ю.

  Описание на пещерата:

  Входът представлява малка цепнатина, ориентирана на юг, в основата на сипей. Следва сравнително тясна първоначално вертикална, а впоследствие наклонена галерия с дължина 10м. Достига се дълбочина -5. 6м, откъдето галерията става възходяща. В есенно-пролетния сезон и при високи води това място се наводнява и се образува непреодолим сифон. След 10м галерията извежда във висока до 2 и широка до 2. 5м галерия, по която протича подземен поток. От това място пещерата се развива в две посоки – И-ЮИ галерия с дължина 330м срещу течението на реката и СЗ галерия по течението, дълга 120м. Потокът се появява от сифон, протича по хода на галериите и се губи в грифон в СЗ край на пещерата. Височината на галериите в двете посоки варира от 0. 6 до 1. 5м, а средната им ширина е 2. 5м. В пещерата с наблюдават първични подземни карстови форми – фасетки, мармити, както и вторични образувания – почти всички видове сталактити, сталактити, сталактони, повлеци, както и аномални образувания.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 12
  Специфични особености: едноетажна,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
  Никола Гайдаров ПК Белоградчик
 • Дата