Салашки (202)

Тук най-голяма е пещерате „Рушковица“ при с. Стакевци с дължина 450 м.