Айдучката пещера

 • Други имена
  Хайдушката пещера
 • Дължина
  126 m.
 • Дълбочина
  21 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  35 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Trachysphaera costata, Trichoniscus anophtalmus
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Изход Потребител: Здравко Илиев

  Айдучката пещера | Хайдушката, На разбойниците Идентификация

  В А Ж Н О:

  Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

  За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

  Към Говорилнята…

  GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

  Датум WGS84

  Картите са в Картотеката – подредени по райони.

  Правила за пълен достъп ТУК…

  Любопитна статистика ТУК…

  БФСп № 1138

  № район и пещера

  202024 Район и област Салашки район, Старопланинска област Местоположение Местност Типченски венец Махала / квартал
  Населено място с. Превала Код на ЕКАТТЕ 58116 Община Чипровци Област Монтанска област G P S
  Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
  Характеристики Вид Пропастна пещера , Пещера с наклон до 45% Влажност Влажна Разклоненост Многоетажна , Разклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 126м Денивелация (- , +) 21м (-21м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, Няма данни Карта
  Картирали Петър Трантеев Експедиция Клубна експедиция Клуб „Академик“ София Година 1973 Мащаб 1: 100 Прекартирали Мария Златкова, Е. Цанева, Р. Кънчева, С. Попова – „Академик“ Сф, Димитър Иланджиев – „Иван Вазов“ -? Последна карта 1982г.

  История на откриването Пещерата е описана и прекартирана на 08/03/1982г. от „Академик“ София по време на клубна женска експедиция.

  Местонахождение Намира се на 2км северозападно от с. Превала в местността Типченски венец – на югоизточния склон на вр. Типчен, на 10м от пещерата „Меча дупка“. За ориентир може да се използва голямата кошара в Ражин дол, спрямо която входа е с азимут 45 градуса. Развита в сивобели, среднослоисти варовици, отнасящи се към Салашката синклинала. Височина над МЕБ 35м.

  Описание на пещерата Входът се намира на 8м от основата на склания венец и на 15м от ръба му. Лятно време до него се достига с катерене от основата на венеца, а зимно време трябва около 20м въже за спускане от ръба на венеца. Входа е с форма близка до правоъгълната с ширина 2м и височина 1, 7м, гледа на север. Пещерата е пропастна, разклонена, диаклазна и многоетажна. След входа следва наклонена галерия, която води до голяма зала с горен етаж. В края на залата през тясна дупка се прониква в по-нискостояща зала, за което е необходима 10м стълба. Тази зала е много богата на вторични образувания. Пещерата е обитавана от малък брой прилепи.

  Екипиране за ТЕВ Няма данни

  Обратно в списъка

  Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Низходяща,,разклонена

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата