Разклонената

 • Други имена
 • Дължина
  18 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  6 m.
 • Надморска височина
  146 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Надморска височина: 146 m

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Входът се намира на височина 5.38 м спрямо основата на скалния венец и е достижим чрез изкатерване.

  Разклонената

 • Картировач(и)
  Диан Георгиев, Славена Цокева, Алексей Жалов ПК “Приста“ Русе, ПК „Хеликтит“ София, БПД
 • Дата
  2020-10-24
 • Надморска височина: 146 m

  Дължина: 17.47 м; Денивелация: + 5.80 м

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км западно от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Входът се намира на височина 5.38 м спрямо основата на скалния венец и е достижим чрез изкатерване. От образувалата се на тази височина малка площадка започват две разклонения, поради които пещерата е наименувана.  Дясното (ЮИ) представлява тясна м/у 0.45 и 0.60 м и висока около 2 m пукнатина. Лявото разклонение е значително по-широко (~1 m) и с варираща височина, която в средата на пасажа достига 4 m. Пещерата е суха и проветрива. Открита е през май 2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от Диан Георгиев, Славена Цокева (СК “Приста“ Русе) и Алексей Жалов от пещерен клуб „Хеликтит“ (БПД) на 24.10.2020 в рамките на експедиция “Сборояново’2020” – есенна.