Голямата ниша

 • Други имена
 • Дължина
  9 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  142 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км. западно кот центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво.

  Голямата ниша

 • Картировач(и)
  Алексей Жалов „Хеликтит“ София, БПД
 • Дата
  2020-10-24
 • Надморска  височина: 142 m

  Дължина: 8.90  м;     Площ: 35.5 m2

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 западно км от центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво. Входът, гледан отвътре – навън, е правоъгълен и има широчина 5.70 m и височина средно 1.75 m. По ходът на единствената галерия широчината прогресивно намалява. Височината на пещерата  постепенно намалява до 0.6 m  м в краят. Подът е настлан със суха, напукана глина и изсъхнали овчи изпражнения – явен белег, че през лятото се използва за пладнене на добитък. Открита е през м. май 2020 по време на експедиция на Българското пещерно дружество. Картирана от Алексей Жалов от пещерен клуб „Хеликтит“ и член на БПД на 24 октомври 2020, в рамките на експедиция „Сборояново’2020” – есенна.