Голямата ниша

 • Други имена
 • Дължина
  9 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  142 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2020
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на десния географски бряг на р. Царацар в местността Бербер кая, отстояща, 2.144 км. западно кот центъра на с. Свещари и на 2 км северно от Демир Баба Теке. Разположена е в долната част на скалния откос, който гледа на запад, респективно входът и има западно изложение. Представлява част от комплекс от 6 пещери, разположени приблизително еднакво хипсометрично ниво.