Птичите корита

 • Други имена
  Каменните корита
 • Дължина
  8 m.
 • Дълбочина
  1 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  215 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
  2018
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се на 2 км (източно) вдясно от пътя от археологическата база „Камен рид“ към с. Свещари В тази посока се отклонява черен път към м. Бювен касабъ. Пещерата отстои на 150 м от разклона вляво в подножието на скално образувание наречено от местните Каменните корита (Таш ялак). Входът има неправилна форма и размери шир.3.38 и височина 1.94 m.

  Птичите корита

 • Картировач(и)
  С. Попов, Ст. Стойчев, Св. Веселинова "Приста" Русе, БПД
 • Дата
  2019-09-21
 • Надморска височина: 215 m

  Дължина: 7.40; Денивелация: – 0.76 m, площ: 35.37  m2

   Намира се на 2 км (източно) вдясно от пътя от археологическата база „Камен рид“ към с. Свещари В тази посока се отклонява черен път към м.Бювен касабъ. Пещерата отстои на 150 м от разклона вляво в подножието на скално образувание наречено от местните Каменните корита (Таш ялак). Входът има неправилна форма и размери шир.3.38 и височина 1.94 m. Той въвежда в единствената зала с площ 35 м2. Същата е полусветла. Максималната и широчина в края и достига 7 м. Височината и в първите 4 метра ,по оста на развитие, е около 2m, а нататък намалява до 1.60. Подът, в по – голямата си част е основна скала, е края е с глинени наслаги, като се има предвид, че в пещерата са правени археологически разкопки и наслагите изцяло са изринати и изнесени навън. Образувания няма. По време на разкопките, е било разкрито „каменно легло“, което е добре забележимо веднага след предверието и чиято дълбочина е 0.30 m. По стените и множество графити, подписи на хора с дати, а и най-различни знаци. Пещерата е била проучвана през м. август 1990 г. от проф. Яков Абрамович Шер от Кемеровския университет (Русия) и от Р. Радев от Историческия музей в Исперих. По време на разкопките, в източната част на пещерата, на дълбочина 15-40 см са били открити животински зъби и кости. Изследователят Явор Иванов (Иванов, Я. 2005) счита, че м.Каменните корита, в която се вписва пещерата, «може да се определи свято скално място, съществувало като скално светилище – храмов комплекс за изповядване на обредност“. Открита е по данни на местен жител от А. Жалов и Ст. Стойчев при теренен  обход през 2018 г. Картирана е от С. Попов, Ст. Стойчев и Св. Веселинова на 21  септември 2019 по време на експедиция на БПД „Сборяново’2019“