Двувходовата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се 1.174 м Североизточно от гробницата на Демир Баба Теке на десния географски бряг на р. Царацар (Крапинец), в малка скаличка разположена в склона (в склона е обрасъл с рядка гора) подножието на скален венец оформящ борда (периферията) на масива. Пещерата има два входа.