Двувходовата пещера

 • Други имена
 • Дължина
  11 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  2 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Местонахождение

  Намира се 1.174 м Североизточно от гробницата на Демир Баба Теке на десния географски бряг на р. Царацар (Крапинец), в малка скаличка разположена в склона (в склона е обрасъл с рядка гора) подножието на скален венец оформящ борда (периферията) на масива. Пещерата има два входа.

  Двувходовата пещера

 • Картировач(и)
  Алексей Жалов, Латинка Стойчева, Веселин Величков ПК "Хелектит" София, БПД, "Приста" Русе
 • Дата
  2019-09-22
 • Дължина: 10.80 м  Денивелация: + 2.47 m

   Намира се 1.174 м Североизточно от гробницата на Демир Баба Теке на десния географски бряг на р. Царацар (Крапинец), в малка скаличка разположена в склона (в склона е обрасъл с рядка гора) подножието на скален венец оформящ борда (периферията) на масива. Пещерата има два входа. По-големият от тях, който е и видим, е със западно изложение.Той има пещообразна форма и размери широчина 2.45 и височина 0.97 m. Вторият вход е разположен над първия и не се вижда откъм реката. Гледа на Юг. Размерите му са 1.06 х 0.40 m. От големия вход следва застлана с пръст възходяща галерия с наклон 45-50о. Дължината и е около 4.50 m като широчината в краят намалява до 1.60 м. Височината там намалява за достигне 0.60 м. Достига се до уширение, своеобразна малка заличка с диаметър около 2.30 m. Височината там е 1.20. На това място пещерата приема от дясно галерията идваща от втория вход (дължина 3 м), която е леко наклонена, ниска и застлана с ръбати камъни и шума. Вляво пещерата продължава с ниска (0.60 m) и тясна хоризонтална галерия настлана с глина. Пещерата е суха и проветрива и бедна образувания. Открита е от Алексей Жалов при теренен обход през 2018 г. Картирана е от откривателя, Латинка Стойчева и Веселин Величков на 22 септември 2019.