Пчена

 • Други имена
 • Дължина
  152 m.
 • Дълбочина
  22 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  1260 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  ПЧЕНА рег.№ 169 код 216 001 Пещерата “ Пчена “ се намира на север от гр. Твърдица, Сливенски окръг, в местността „Паисий“. Входа е разположен под триангулачния знак, означаваш кота с надморска височина 1280м.. При разстояние около 400м. с деклинация на наклона 30° азимута на входа от триангулачната точка е 65°. Пещерата е диаклазна, развита в сарматски варовици с рязко изразен характер на умираща пещера. Известно наличие на капеща и стичаща се по стените вода дава възможност за развитие на образувания от вида на завеси и малки синтрови езера. По главната си галерия пещерата е развила две пропасти с дълбочина по 8 и 12 м. като общата денивелация е 22 м. Дъната на пропастите, както и пода на галерията са покрити с блокове, паднали главно от тавана. Втората галерия, отклоняваща се от главната на 10 м. вляво от входа, след 3 метров праг води до голяма зала, от която продължава висока от 2 до 5м. галерия. В самия край на пещерата в диаклаза с височина до 15м. тече поток с дебит 2л/сек., натрупал наслой с дебелина 2м., в който сифонира. Общата дължина на галериите е 152 м.

  Картирал Хр. Харизанов ПК „Урвич“ София

  Описание на достъпа

  ПЧЕНА рег.№ 169 код 216 001 Пещерата “ Пчена “ се намира на север от гр. Твърдица, Сливенски окръг, в местността „Паисий“. Входа е разположен под триангулачния знак, означаваш кота с надморска височина 1280м.. При разстояние около 400м. с деклинация на наклона 30° азимута на входа от триангулачната точка е 65°. Пещерата е диаклазна, развита в сарматски варовици с рязко изразен характер на умираща пещера. Известно наличие на капеща и стичаща се по стените вода дава възможност за развитие на образувания от вида на завеси и малки синтрови езера. По главната си галерия пещерата е развила две пропасти с дълбочина по 8 и 12м. като общата денивелация е 22м. Дъната на пропастите, както и пода на галерията са покрити с блокове, паднали главно от тавана. Втората галерия, отклоняваща се от главната на 10 м. вляво от входа, след 3 метров праг води до голяма зала, от която продължава висока от 2 до 5м. галерия. В самия край на пещерата в диаклаза с височина до 15м. тече поток с дебит 2л/сек., натрупал наслой с дебелина 2м., в който сифонира. Общата дължина на галериите е 152 м. Картирал Хр. Харизанов ПК „Урвич“ София

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Не e екипирана за ТЕВ