Твърдишки (216)

Обхваща изцяло Елено-Твърдишката планина и предбалканската и част. От окарстяващите се скали преобладават триаските доломити и варовици (с дебелина 80-100м) и по-рядко кредните варовици (дебелина 150-350м). Тук са проучени около 30 пещери и пропасти, като по-големи са: „Мъгливия сняг“ с дължина 2,568 м и дълбочина -146м и „Пчена“ с дължина 152 м край гр.Твърдица; „Долната мааза“ с дължина 280м при с.Бяла.