Пещеръта

 • Други имена
  *Водната пещера, *П2 -
 • Дължина
  88 m.
 • Дълбочина
  0 m.
 • Положителна денивелация
  1 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Пещеръта | *Водната пещера, *П2 –

  с. Пещерна *Община Луковит –

  Ловешка област –

  Местност: Каптажа –

  Драганово-Бежановски карстов район № 208-

  Старопланинска област –

  G P S – E – N – WGS84

  Статус: Каптирана – водоизточник –

  Рег.№ 168 *Код № 208005 *НМВ

  Обща дължина 88м. *Денивелация +1м.

  История на откриването:

  Картирана през 06/09/1975г от Методи Ценов и Г. Халков членове на пещерен клуб към тур. д-во *Урвич* гр. София

  Местонахождение:

  Намира се на 2км югозападно от с. Пещерна. Тръгва се по коларския път за с. Голяма Брестница. Пещерата се намира на около 10 мин път от Горната махала, като се следи коритото на потока, извиращ от пещерата. Дебелите до 90м, наклонени на запад-северозапад мастрихтски варовици, образуват мантията на обширното Луковитско синклинално понижение.

  Описание на пещерата:

  През пещерата протичат два подземни потока. Пещерата е двувходова, едноетажна, разклонена, диклазна, водна с 2 сифона, с два протичащи през нея потока. Главният вход, както и страничния, са със северно изложение. В привходните части се намират няколко комина. Първото разклонение в ляво се явява като втори вход, който излиза под пещерата. След около 30м от ляво в основната галерия се влива поточе, извиращо от грифон и захранващо малка 10м галерийка. Галерията прави чупка и продължава в западна посока още около 40м и опира до плътен грифон. Подът е покрит с наноси от пясък, чакъли и кал. Пещерата е с ограничен достъп, каптирана е и се използва водата за селото. Направен е само хоризонтален план на пещерата.

  Отвеси: не
  Необходим алпийски инвентар: не
  Необходимо въже: не
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: да
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 2
  Специфични особености: Едноетажна,разклонена с два входа