Слънчев лъч

 • Други имена
  Пропаст № 1
 • Дължина
  0 m.
 • Дълбочина
  31 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  0 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Геоморфоложко описание

  Слънчев лъч | *Ямките 1, *Пропаст № 1 –

  с. Източник *Община Габрово

  Габровска област –

  Местност: Ямките –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 214 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 243537 N 42, 522994 – WGS84

  Рег.№ 170 *Код № 214006 *НМВ 592м.

  Обща дължина 0м. *Денивелация -31м.

  Името е дадено при първото проникване – в 12 часа един слънчев лъч е достигал дъното на първия 4м праг. Първи опит за проникване на 24/04/1972г. Картирана на 16/09/1973г. от Димитър Димитров, Н. Никодимов и Р. Колева от ПК „Орловец“ гр. Габрово

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км източно от с. Източник, на 50м в ляво от стария път Боженци-Жълтеш в апт-ургонски варовици. Отворът на пропаста е в дъното на валог, обрасъл с широколистни дървета, по които се вият лиани.

  Описание на пещерата:

  Пропастта започва с 4м отвес във варовикови скали. В страни от него следва друг 4м отвес. От тук през блокаж се излиза пред отвора на най-големия 10м отвес. В дъното има малък вертикален отвор, по които се слиза 4-5м . По встрани е последния 6м отвес. Преодолява се като се използува козирката в стените. Дъното е със стъпало, което води в малко разклонение с няколко образувания. Най ниската част е застлана с валуни. През по-голямате част от годината големия отвес се облива с повече или по-малко вода, което затруднява проникването.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Необходим инветар: Стълби х 10м – 2бр, Въжета основни – 2бр.

  Описание на достъпа

  Слънчев лъч | *Ямките 1, *Пропаст № 1 –

  с. Източник *Община Габрово *Габровска област –

  Местност: Ямките –

  Стражанско-Дебелдялски карстов район № 414 –

  Старопланинска област –

  G P S – E 25, 243537 N 42, 522994 – WGS84

  Рег.№ 170 *Код № 214006 *НМВ 592м.

  Обща дължина 0м. *Денивелация -31м.

  Името е дадено при първото проникване – в 12 часа един слънчев лъч е достигал дъното на първия 4м праг. Първи опит за проникване на 24/04/1972 г. Картирана на 16/09/1973г. от Димитър Димитров, Н. Никодимов и Р. Колева от ПК „Орловец“ гр. Габрово

  Местонахождение:

  Намира се на 1. 5км източно от с. Източник, на 50м в ляво от стария път Боженци-Жълтеш в апт-ургонски варовици. Отворът на пропаста е в дъното на валог, обрасъл с широколистни дървета, по които се вият лиани.

  Описание на пещерата:

  Пропастта започва с 4м отвес във варовикови скали. В страни от него следва друг 4м отвес. От тук през блокаж се излиза пред отвора на най-големия 10м отвес. В дъното има малък вертикален отвор, по които се слиза 4-5м . По встрани е последния 6м отвес. Преодолява се като се използува козирката в стените. Дъното е със стъпало, което води в малко разклонение с няколко образувания. Най ниската част е застлана с валуни. През по-голямате част от годината големия отвес се облива с повече или по-малко вода, което затруднява проникването.

  Не е екипирана за ТЕВ.

  Необходим инветар: Стълби х 10м – 2бр, Въжета основни – 2бр.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Не e екипирана ТЕВ.

  Карта

 • Картировач(и)
  Д. Димитров, Н.Никодимов, Р.Колева ПК "Орловец" Габрово
 • Дата
  1973-09-16