Панежки карстов комплекс

 • Други имена
  Горната и Долната дупка
 • Дължина
  660 m.
 • Дълбочина
  41 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  210 m.
 • Ерозионен базис
  0 m.
 • Година на откриване
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: н.д.
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове:
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  „Панежки карстов комплекс“ / *Горна и долна пещера* с. Златна Панега Ловешка област община Ябланица Панежки район, Старопланинска област № 207 Местност – „Извор Глава Панега“ G P S E 24, 092120 N 43, 051673 – WGS84 Данни: Обща дължина 660м Денивелация -41м Рег.№ 1609 Код: 207037 НМВ 212м

  Пещерата е известна на местното население от незапомнени времена. Тя е описана за първи път от братята Карел и Херман Шко- рпил пред 1895г. През 1948г в пещерата работи научно-изследовате- лска бригада „Тодор Павлов“. Картирани са 660м галерии при дени- велация -41м с главен картиовач В. Масленков. През 1973г пещерняци от „Ив. Вазов“София, водени от инж. Павел Петров, правят проучвания в пещерата и търсят връзка със сифона. През 1975г БФПД обявява конкурс за най-точна карта на годината и през м. декември пещер- няци от ПК „Студенец“Нлевен и „Планинец“София картират пещерата и поотделно участват в конкурса.(За отбелязване е, че и двата клуба пропускат една около 200м галерия ??). Привходната част на пещерата е била осветена, но с течение на годините всико е било унищожено. Входа на пещерата се намира в югоизточните покрайнини, на 1, 2км от центъра на с. Златна Панега, северното подножие на рида Коритото, зад ресторант Казиното, непосредствено до и над сифона на Глава Панега откъдето води началото си р. Панега/Златна Панега до 1937г ; Алтън Панакъ; древно име Панакс). Развита е в масивните и дебели до 450м горноюрски (титонски)варовици, които изграждат мантията на потъващата на запад-северозапад Батулска антиклинала. Входовете на пещерата, шест на брой са разположени в малък скален венец, намиращ се на 2-3мин. път от края на селото. Пещерата е лабиринтна, триетажна. До входа на първия етаж води малка каменна стълба и железен парапет, който ограничава пътеката от сифоното езеро. Входната галерия с дължина 30м води до голяма зала, която е отворена към сифона и това е другият вход на пеще- рата. Залата е с размери 100х30х15. Тя завършва с блокаж, от който трьгват няколко тесни галерии. В долния етаж на пещерата няма ни- какви образувания. Вторият етаж се намира високо над скалният ве- нец на около 100м от ресторанта. До него води широк земен път. Входът на горната пещера е точно над големия отвор на долната пещера. На входа има монтирана желязна врата. Пещерата е била използвана за склад на взривни материали на кариерата. В началото е суха, топла и без образувания. От втория етаж може да се качим на третия и да слезем в първия на класика. Третият етаж завършва с блокаж.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: да
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Триетажна, лабиринтна, с 6 входа

  Карта

 • Картировач(и)
 • Дата