Дашовски лаг

  • Други имена
  • Дължина
    0 m.
  • Дълбочина
    38 m.
  • Положителна денивелация
    0 m.
  • Надморска височина
    271 m.
  • Ерозионен базис
    0 m.
  • Година на откриване
  • Карстов район
  • Морфология
  • Степен на водност
  • Статут на защита
  • Община
  • Населена място/местност
  • Снимки

    Биологични видове

    Троглоксени: н.д.
    Троглофили: н.д.
    Троглобионти: н.д.
    Защитени биологични видове: н.д.
    Новоткрити биологични видове: н.д.
    Намерени биологични видове:
    Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

    Описание на достъпа

    Изход Потребител: Здравко Илиев

    Дашовски лаг | Дашовската пропаст Идентификация

    В А Ж Н О:

    Пещерите с № над 9000 са известни, но не са картотекирани – липсва карта, описание и/или други данни

    За въпрос, добавяне или промяна на данни или нещо друго…

    Към Говорилнята…

    GPS координати – в градуси, минути, секунди и стотни

    Датум WGS84

    Картите са в Картотеката – подредени по райони.

    Правила за пълен достъп ТУК…

    Любопитна статистика ТУК…

    БФСп № 1608

    № район и пещера

    206518 Район и област Каменополско-Карлуковски район, Старопланинска област Местоположение Местност Дашовски лаг Махала / квартал
    Населено място с. Карлуково Код на ЕКАТТЕ 36511 Община Луковит Област Ловешка област G P S 2404423343093713 – WGS84 Достъпност Статус Няма данни Категория Няма данни Достъп Няма данни Защитена от
    Характеристики Вид Пропаст Влажност Влажна Разклоненост Едноетажна , Неразклонена Други Скала – Варовик, Диаклазна , Образувания Данни Обща дължина 0м Денивелация (- , +) 38м (-38м, 0м) Площ, Обем, НМВ Няма данни, Няма данни, 269м Карта
    Картирали Ивайло Иванов, Димитър Дишовски, Алексей Жалов Експедиция Клубна експедиция Клуб „Хеликтит“ („Иван Вазов“) София Година 1991 Мащаб 1: 200 Прекартирали
    Последна карта 1991г.

    История на откриването Картирана на 08/11/1991г. През 2010г с 2-3 капси се влезе в нов отвес, камъка пада над 10м.

    Местонахождение Намира се на 300м югоизточно от мелницата на с. Карлуково в местността Дашовски лаг.

    Описание на пещерата Кратко описание: Влажна пропаст с образувания.

    Екипиране за ТЕВ Екипирана за ТЕВ.

    Обратно в списъка

    Copyleft 2006 by SPELEOMANIA – Data by HINKO

    Отвеси: да
    Необходим алпийски инвентар: да
    Необходимо въже: да
    Стълба: не
    Друга специална екипировка: не
    Налична стационарна екипировка: не
    Брой сифони: 0
    Специфични особености: Екипирана за ТЕВ

    Карта

  • Картировач(и)
  • Дата