Дълбоката

 • Други имена
  Въртоп № 27
 • Дължина
  113 m.
 • Дълбочина
  72 m.
 • Положителна денивелация
  0 m.
 • Надморска височина
  257 m.
 • Ерозионен базис
  120 m.
 • Година на откриване
  1976
 • Карстов район
 • Морфология
 • Степен на водност
 • Статут на защита
 • Община
 • Населена място/местност
 • Снимки

  Биологични видове

  Троглоксени: н.д.
  Троглофили: да
  Троглобионти: н.д.
  Защитени биологични видове: н.д.
  Новоткрити биологични видове: н.д.
  Намерени биологични видове: Събрани 6 вида животни
  Бележки относно застрашеността на биологичните видове:

  Описание на достъпа

  Дълбоката | *Пропаст Р Ш №27

  с. Карлуково *Община Луковит –

  Община Луковит –

  Местност: Павловското –

  Каменополско-Карлуковски пещерен район

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 054020 N 43, 104120 – WGS84

  Рег.№ 1610 *Код № 206065 *НМВ 257м.

  Обща дължина 113м. *Денивелация -72м.

  Пропастта е била обект на многократни изследвания. Картирана е основно през юли 1976г по време на курса за инструктори по пещерно дело от В. Генчев, А. Сиромахов, Ал. Алексиев, В. Василев и Ив. Цветков.

  Местонахождение:

  Пропаст на 1, 250м източно-североизточно от карстовото блато Лилов вир. Входът се разкрива в центъра на обрасъл с дървета въртоп с формата на кръг с диаметър 4. 5м. Височина над МЕБ – 126м.

  Описание на пещерата:

  Входът представлява кръг с диаметър 4. 5м. Следва кладенец, чиято дълбочина, в зависимост от точката на спускане, варира между 18 и 22м, който води до равно каменисто дъно. От североизточният му край се разкрива отвор на галерия, която след стръмно слизане по каменни блокове въвежда в продълговата зала с дължина 16м и средна ширина 5м. В североизточния и край тя преминава в галерия с дължина 12м и размери по напречното сечение 2х2м. Достига се група от образувания и синтров праг от около 2м в дясно под който в дъждовни години се образува малко езерце. Тук пещерата се развива в посока СИ-ЮЗ, продължава се в ляво по хоризонтална галерия, дълга 28м с ширина 1м. В дясно от нея остава задънена галерия с дължина 6м. Основната галерия води до комин с височина 8м. Следва тесняк в дясно, който попада в много тесен в началото отвес с дълбочина 22м. Дъното му е покрито с камъни. В ляво има две разклонения – по-тясното задънва, а по-широкото (1м), извежда до втори отвес с дълбочина 19м и ширина 2м, на чието дъно е и края на пещерата. В пещерата е събрана 6 вида фауна.

  Екипиране за ТЕВ:

  Необходим инвентар – въжета 3 х 30м, примки 4 бр., удължители 1, карабинери 8бр, планки 2бр, протектори 3бр. Влизането се осъществява от южната страна на входа като системата се фиксира на дебело дърво. Второто закрепване е 4м по-надолу, на скална халка в основата на скален праг с тераска. Осъществява се със стоманена примка, респективно карабинер. Системата се изнася на около 1. 5м в ляво, следва диагонално спускане в дясно около 2м и в дясно от нас на стената се достига закрепване на спит. Следващото прехвърляне се прави на 5м по-надолу и 2м в дясно на скална халка (примка + карабинер). 10-метрово спускане отвежда до ръб, откъдето отвесът преминава в „камбана“, където на скална халка се организира последното прехвърляне (примка + карабинер). Втората пропаст се екипира от малък непроходим вертикален отвор в лявата стена на основната галерия, от който се гледа отвора на отвеса Основното закрепване се прави на спит, разположен над отвора. На него си фиксира стоманена примка, чийто край провисва от отвора над отвеса. Той се достига през тясна галерия в ляво. След преминаване на тясната му горна част той се разширява, откъдето следва следващото прехвърляне на спит и още 15-метрово спускане. През тясна и кална галерия се достига третия (последен) 18-метров отвес, който се екипира на спит и удължител от равнището на площадката.

  Отвеси: да
  Необходим алпийски инвентар: да
  Необходимо въже: да
  Стълба: не
  Друга специална екипировка: не
  Налична стационарна екипировка: не
  Брой сифони: 0
  Специфични особености: Екипирана за ТЕВ. Входен отвес -22м.

  Техническо описание

  п»ї *Дълбоката | *Пропаст Р  РЁ – в„–27

  СЃ. Карлуково *Община Луковит –

  Община Луковит –

  Местност: Павловското –

  Каменополско-Карлуковски пещерен район

  Старопланинска област –

  G P S – E 24, 054020 N 43, 104120 – WGS84

  Рег. № 1610 *Код № 206065 *НМВ 257м.

  Обща дължина 113м. *Денивелация -72м.

  Техническо описание:

  Входа на пропастта е обрасъл с храсти и дървета въртоп с диаметър 6-7 метра. Страните му са наклонени и водят до отвеса, като от едната страна наклона стига до по-ниско ниво. Описанието е за екипиране от отсрещната висока част на въртопа близо до надписания номер на пещерата, но е възможно и от други места.

  Първи отвес: Подвежда се с въжето на голямо дърво и в началото на наклона с примка на друго дърво. На 3-4м закрепване с примка на последното голямо дърво по наклона. След 5м междинно закрепване на спит малко след обраслата част на отвеса. Малко под него отклонител с дълга примка на скална халка в дясно. На 10-ина метра надолу междинно на спит и 5м до дъното. Стига се до зала и се продължава през пролазване или тесняк в единия и край. Преминава се по къса ниска галерия, която след прагче и завой наляво води до втория отвес. Началото му е в отвор в лявата стена на галерията.

  Втори отвес: Основно и дублиращо на два спита над входа на отвеса. На 5м се стига до малка площадка, където има междинно закрепване на спит. Закрепването се транслира с 1м примка за по-удобно преминаване през широката част. Следват 15м до дъното. Пролазва се през стеснение до третия отвес.

  Трети отвес: Подвежда се с въжето на скална колона в дясно на излизане от стеснението. Екипира се 3м парапет на стара стационарна планка на лявата стена. Прави се голямо У-закрепване на два спита над отвеса. Единият е на лявата стена, а другият на отсрещната. След 7-8м междинно на спит. Следват 10-ина метра до дъното, където е края на пещерата.

  Необходим инвентар: 1ви отвес: 35м въже, 2 планки, 3 примки, 5 карабинера 2ри отвес: 30м въже, 3 планки, 1 примка, 3 карабинера 3ти отвес: 32м въже, 3 планки, 4 карабинера Общо инвентар: 35м + 30м +32м въже, 8 планки, 4 примки, 12 карабинера

  Карта

 • Картировач(и)
  В. Генчев, А. Сиромахов, Ал. Алексиев, В. Василев и Ив. Цветков ПК "Еделвайс" София
 • Дата
  1976