Панежки (207)

Простира се между поречията на реките Вит, Панега, Батулска и Ябланишка. Той е изграден в дебели до 450м варовици. Тук са известни няколко големи пещери и пропасти: „Моровица“ с дължина 3,250м и дълбочина -105м и „Партизанската“ с дълбочина -107м при с.Гложене, „Бездънният пчелин“ с дълбочина -105м, „Ясенски облик“ с дълбочина -104м и „Нановица“ с дълбочина 101м край гр.Ябланица, „Водната пещера“ при с.Липница, Ботевградско с дължина 1,010м. Край с Златна Панега се намира и единият от трите най-големи карстови извори в България – „Глава Панега“, чийто максимален дебит достига 20 000 l/sec.